07.09.2020
В периода 31/08 – 06/09/2020, във ВУСБ Несебър се проведе лагер по адаптирани водни спортове, в който взеха участие младежи с интелектуални увреждания, а дейностите бяха проведени от преподавателите от чет...
28.02.2020
Целта на проект Спорт.Младеж.Включване е да насърчава и развива ролята на спорта за овласт...
30.10.2019
В периода 27-30 октомври 2019, в Будапеща (Европейска столица на спорта през 2019г) се про...
30.08.2019
Будапеща е Европейска столица на спорта през 2019 г и в тази връзка, проект Спорт.Младеж.В...