Проект: Integr-Action Through ETS

28.02.2022
На 28.02.2022г., в София, България, Асоциация за развитие на българския спорт проведе популяризиращо събитие с представители на спортни организации, включващо теми като изключването от образованието на възрастните хора с увреждания, методи за социално включване и интеграция, достъп до образование и обучение, както във формалния, така и в неформалния сектор за възрастни хора с увреждания и как спортът може да се превърне в двигател за по-нататъшно учене и активно участие в обществото.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.12.2020
Проект "Integr-Action Through ETS" (IATETS) е стратегическо партньорство, насочено към създаването на нови възможности за образование и лична реализация за възрастни европейци в неравностойно положение, засегнати от увреждане, чрез предоставяне на образователни формати и методи на персонализирано обучение, основани на Обучение чрез спорт (ОЧС).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.12.2019
В периода 02-03 декември 2019, в Будапеща, Унгария се проведе първа среща по проект "Integr-Action Through ETS" (IATETS) - 24-месечно стратегическо партньорство, насочено към създаването на нови възможности за образование и лична реализация за възрастни европейци в неравностойно положение, засегнати от увреждане, чрез предоставяне на образователни формати и методи на персонализирано обучение, основани на Обучение чрез спорт (ОЧС).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.11.2019
"Integr-Action Through ETS" (IATETS) е 24-месечно стратегическо партньорство, насочено към създаването на нови възможности за образование и лична реализация за възрастни европейци в неравностойно положение, засегнати от увреждане, чрез предоставяне на образователни формати и методи на персонализирано обучение, основани на Обучение чрез спорт (ОЧС).
ВИЖ ПОВЕЧЕ