Новини

13.07.2014
По време на 7 месечен проект за младежкото доброволчество в спорта, „Асоциация за развитие на българския спорт” разработи „Наръчник на младия доброволец в спорта”. Той е предназначен, за хора, които имат ж...
07.07.2014
Защо не спортуват момичетата? - сп. Грация, юли 2014
03.07.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” е партньор в младежки обмен по проект от прогр...
02.07.2014
Казвам се Мартин Цветков, на 24 години съм, от София. Младежката спортна доброволческа ...
01.07.2014
На 01.07.2014, от 13:00ч в Пресклуб "България" се проведе заключителната пресконференция п...
30.06.2014
В период 28 – 29 юни 2014 в гр. София се проведе европейски семинар за установяване на контакти в сферата на спорта. Мероприятието бе част от проект „Здравословно развитие на децата и младежите чрез спорт”...
26.06.2014
“Асоциация за развитие на българския спорт” участва в семинар, организиран от Министерство на младежта и спорта “Социалното приобщаване на младите хора чрез спорт.
20.06.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” организира събитие, фокусирано върху доброволч...
18.06.2014
В периода 09 – 16 юни 2014 във френското градче Грасе се състоя втората част на обучението...
16.06.2014
Екип от специалисти към Асоциацията за развитие на българския спорт взе участие в третата ...
08.06.2014
Асоциация за развитие на българския спорт представи дейностите си и в частност проект „Мла...
05.06.2014
Асоциация за развитие на българския спорт организира семинар за младежко доброволчество в спорта по проект BG13/A5.1/501/R3, програма „Младежта в действие”, финансиран от Европейската комисия, който се със...
31.05.2014
В тази секция сме поместили впечатленията на участници в "Младежка спортна доброволческа академия" /МСДА/ 2014 за натрупаните знания и умения по време на реално доброволчество на спортни форуми след завърш...
30.05.2014
На 30 май 2014г Йоанна Дочевска - председател на АРБС представи проект "Младежко доброволч...
29.05.2014
На 29.05.2014, от 13:00ч в Пресклуб "България" се проведе пресконференция по проект "Младе...
25.05.2014
Международната асоциация за спорт и култура (International Sport and Culture Association –...
23.05.2014
На 23 май 2014 в Национална спортна академия "Васил Левски" гр. София се проведе презентац...
22.05.2014
На 22.05.2014г в гр. София се проведе обществена дискусия на тема "Младежко доброволчество в спорта".
21.05.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” зарадва децата от футболния отбор на с. Оброчище, обл. Добрич с нова екипировка. 16 малчугани от клуба получиха своите нови екипи, с които с все повече мотивация...
16.05.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” проведе на 16 май 2014 в гр. Варна кръгла маса...
06.05.2014
В периода в 25.04 – 05.05.2014 в Калтанисета, Италия се проведе обучение по проектен менид...
30.04.2014
Проучване, целящо идентифицирането и преодоляването на бариерите по пътя към равенството м...
26.04.2014
На 26 април 2014 „Асоциация за развитие на българския спорт” проведе състезание за деца по...
24.04.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” продължава успешно стартиралото във вторник мероприятие „Младежка спортна доброволческа академия” по проект BG13/A5.1/501/R3, програма „Младежта в действие”, фин...
22.04.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” стартира „Младежка спортна доброволческа академия” по проект BG13/A5.1/501/R3, програма „Младежта в действие”, финансиран от Европейската комисия.
30.03.2014
Между 23-ти и 30-ти март 2014 г. в гр. Поградец, Албания се проведе международен тренинг к...
29.03.2014
В събота, 29 март 2014г, в Клуб "Карамел" се проведе дейност по проект "CORE" - "Работилни...