Новини

17.05.2018
Днес, 17 май 2018, по случай Деня на българския спорт от 10:30 в парк Заимов в гр.София се проведе Детски спортен празник „Здраве във всички политики“, организиран в партньорство от Асоциацията на българит...
16.05.2018
На 16 май 2018 в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе Международен атлети...
10.05.2018
Кратък обучителен курс: Интеграция чрез спорт Дата: 30.06.2018 Период: 10:00 – 18:00 Ло...
07.05.2018
От 28 април до 6 май 2018 година в Тата, Унгария бе проведен младежки обмен Sport Employs ...
27.04.2018
В периода 23-27 април 2018г., в София, България се проведе кратък обучителен курс „Интегра...
24.04.2018
На 25.04.2018 в София се проведе спортно промоционално събитие по проект Млади посланици на спортното доброволчество /YASV/ в 109 ОУ „Христо Смирненски“, което се проведе съвместно със спортен клуб „Ахил“....
23.04.2018
Кубрат Пулев се срещна с момичетата от българския отбор по интегриран футбол. Най-добрият ни професионален боксьор посети тима по време на турнир в Олимпийския парк в Берлин.
23.04.2018
Утвърждаването на европейските ценности чрез спорта и борбата с допинга в спорта са сред о...
20.04.2018
Ситуацията със здравето по света ни изправя пред сериозни предизвикателство. В епохата на ...
20.04.2018
- Локация и период: 02 - 05 юли 2018, град Сакаря, Турция. - Участници: 9 участника о...
15.04.2018
Трета международна среща по проект „Just Sport“ се проведе в периода 12 – 15 април 2018 г....
05.04.2018
На 05/04/2018, „Асоциация за развитие на българския спорт“ организира спортни активности за живущите в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в град Баня, Карлово. Спортната сесия, която се проведе...
05.04.2018
Проект #GoodGovernanceSport /Добро управление в спорта/ цели да намери път за анализиране, събиране и разпространение на добри практики за видимост на решенията, които се взимат в спортните организации, ин...
03.04.2018
На 03.04.2018г., Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) организира работна среща п...
30.03.2018
В периода 27-30 март 2018 в София се състоя първата международна среща по проект „Добро уп...
27.03.2018
В периода 26 – 28 март в гр. София се проведе първа международна среща по проект SAFE in S...
25.03.2018
От 17 до 25 март 2018 година бе проведен обучителен курс Another Gender of Sport организир...
23.03.2018
Как масовият спорт да стане популярен и хората да отделят повече време за физическата си активност – това беше основната тема на Европейския спортен форум, който се проведе в София в периода 22-23 март 201...
18.03.2018
Първа международна среща по проект „EGPIS - Еncouraging Girls Participation In Sport“ се проведе в Хранице, Чехия в периода 14-17 март 2018 г. Участници от Швеция, Чехия, Великобритания, Италия, Турция, По...
17.03.2018
В периода 09.03.-16.03.2018 год. в Глухолази, Полша се проведе обучителен курс по проект ...
16.03.2018
На 12 март 2018 стартира анти-допинг семинар САМО СПОРТ /JUST SPORT/, който имаше за цел в...
11.03.2018
В периода 10-11 март 2018 в Букурещ, Румъния се състоя първата международна среща по проек...
07.03.2018
Локация и период: от 28 април до 6 май 2018 година в Тата, Унгария Участници: 5 участника...
01.03.2018
- Локация и период: Рим, Италия 08-10 юни 2018 - Участници: Общ брой 20 души - 4 участника от всяка държава (2 треньора по танци, 1 спортен експерт + лидер)
28.02.2018
"Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities - BHCCO/ е двугодишен проект, съ-финансиран по програма “Еразъм +” в партньорство межд...
26.02.2018
Кандидатствай за обучение Спорт срещу дискриминация Локация и период: Гданск, Полша 9 – 1...
25.02.2018
Справедливост чрез спорт за развитие на младите хора - ETSYD Equity through sport for yout...