Новини

21.10.2019
“Professional and Personal Experience through Lifelong Learning and Regular Sport” (PROPELLERS) включва 8 партньорски организации от 6 държави от Европейския съюз (Полша, Италия, България, Хърватия, Гърция...
19.10.2019
Пилотният проект „Танцувай със здравето“ стартира в шест държави през 2018, сред които Ве...
17.10.2019
В периода 11-17 октомври 2019 в София се проведе първи Модул по проект „Спортна дипломатич...
12.10.2019
В периода 10-12.10.2019 г. в Прахова, Румъния се проведе международна среща по проекта “Сп...
10.10.2019
- Кандидатствай за обучение, базирано на методологията Обучение чрез спорт. * Локация: Пл...
09.10.2019
На 09.10.2019, председателят на Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/ Йоанна Дочевска проведе среща с международна делегация на Съветa на Европа в рамките на първата им консултативна визита в Бъ...
09.10.2019
В периода 06 – 09 октомври 2019, в Мурсия, Испания се проведе втора международна среща по проект „The Social Entrepreneurship Training Program for Athletes – SENTA“. Проектът е с фокус върху социалното пре...
05.10.2019
В периода 02.10- 05.10.2019 г. в гр.Сакария, Турция се проведе последната международна сре...
04.10.2019
В продължение на дълги години за спортистите в държавите-членки на ЕС е предизвикателство ...
03.10.2019
Насърчаването на интегритета за борба с уреждането на мачове е основната цел на проект IAM...
02.10.2019
Спортният сектор е в състояние да мобилизира повече доброволци, отколкото всеки друг секто...
01.10.2019
Проект #SPORTolerance идва в момент, когато Европа е изправена пред икономически затруднения, миграционни потоци, тероризъм, опасен възход на популизъм, ксенофобска реторика, екстремизъм и други явления, к...
30.09.2019
В периода 23.09.2019 – 30.09.2019 в Будапеща, Унгария се проведе младежки обмен BE ACTIVE, BE HEALTHY, който събра 30 участници от Унгария, Португалия, Литва, България, Австрия. Този младежки обмен беше пр...
29.09.2019
Проект „Back2Track”, който Асоциация за развитие на българския спорт координира има за цел...
28.09.2019
За втора поредна година спортната Академия се включва в събитието, което се провежда в пос...
27.09.2019
Министерство на младежта и спорта организира “Европейска седмица на спорта #BEactive” за п...
25.09.2019
На 25.09.2019 г. в в Sofia Tech Park се проведе редовно заседание на Обществения съвет по ...
23.09.2019
В периода 16 – 23 септември 2019, в Клайпеда, Литва се проведе младежки обмен Sport-Based Education, в който взеха участие 35 младежи от 7 различни държави: Испания, Румъния, Португалия, Естония, България,...
23.09.2019
През септември 2019 г. (22.09) SC Lighthouse беше поканен да участва в поредица събития, част от фестивала "Burgas Run" (Fb: Burgas Run) и използва шанса да увеличим популярността на "Спортна Дипломатическ...
19.09.2019
Основната цел на проект PASSPORT (Project for Academy Sport Support) е да насърчава и подк...
19.09.2019
Проект “SENTA" е фокусиран върху следната тема: Насърчаване на образованието в и чрез спо...
13.09.2019
В периода 08.09.2019 - 13.09.2019, в Прага, Чехия се проведе проведе втора международна ср...
12.09.2019
“Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability” (WAYWARD) е прое...
07.09.2019
В периода 04.09.2019 - 07.09.2019, в Сараево, Босна и Херцеговина, се проведе финална среща и заключителна конференция по проект „(Re) Play for Inclusion“, в която взеха участие представители на „Асоциация...
06.09.2019
В периода 05 – 06 септември 2019, в София, България се проведе втора международна среща по проект “European Sport Volunteers as a Social Leader and Social Innovator-ESVOL” /Европейските доброволци в спорта...
04.09.2019
Първата дейност по изграждане на капацитет, в рамките на проект Bocce together, active for...
02.09.2019
„Структурирано обучение за осведоменост в медиите“ (Structured Learning for Awareness in M...