Новини

30.04.2014
Проучване, целящо идентифицирането и преодоляването на бариерите по пътя към равенството между половете в професионалната сфера - в изпълнение на проект "CORE".
26.04.2014
На 26 април 2014 „Асоциация за развитие на българския спорт” проведе състезание за деца по...
24.04.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” продължава успешно стартиралото във вторник ме...
22.04.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” стартира „Младежка спортна доброволческа акаде...
30.03.2014
Между 23-ти и 30-ти март 2014 г. в гр. Поградец, Албания се проведе международен тренинг к...
29.03.2014
В събота, 29 март 2014г, в Клуб "Карамел" се проведе дейност по проект "CORE" - "Работилница за приказки - семейна мъдрост".
24.03.2014
59 процента от гражданите на Европейския съюз рядко или никога не правят упражнения или практикуват спорт, а 41 процента правят това поне веднъж седмично. Това показват резултатите от най-новото проучване ...
24.03.2014
Асоциация за развитие на българския спорт организира дискусионно обучение за младежко добр...
17.03.2014
На 17.03.2014, от 13:00ч в Пресклуб "България" се проведе пресконференция по проект "Младе...
15.03.2014
На 15.03.2014г. „Асоциация за развитие на българския спорт” представи дейностите и текущит...
28.02.2014
Екип от специалисти към Асоциацията за развитие на българския спорт взе участие във вторат...
28.02.2014
На 28.02.2014 Асоциация за развитие на българския спорт запозна студентите в Национална спорта академия „Васил Левски” с проект „Младежко доброволчество в спорта” по време на регулярна информационна среща,...
22.02.2014
На 22 февруари по време на специална церемония бяха обявени победителите в двата конкурса по инициативата „Доброволчеството – доброто в нас“ – за лого и за доброволчески ученически проект на територията на...
21.02.2014
Събитието се състоя на 21 февруари, а идеята бе младите хора у нас да бъдат насърчени да б...
18.02.2014
В изпълнение на проект "Младежко доброволчество в спорта - България!“, Асоциация за развит...
07.02.2014
На 07.02.2014г се проведе работна среща на журито за избор на победителите в конкурса за л...
29.01.2014
Проекта, който АРБС ще реализира през първата половина на 2014 чрез поредица от събития з...
18.01.2014
Асоциация за развитие на българския спорт проведе тренинг курс за жени в риск „Разпознаване на домашното насилие, самоотбрана за жени в риск” на 18 януари 2014 година. Семинара се проведе в рамките на прое...
17.01.2014
На 17 януари 2014г. в гр. Перник се проведе пресконференция за обявяване на конкурс за есе под мотото „Доброто в нас” в рамките на кампанията „Доброволчеството – доброто в нас”.
16.12.2013
Проектът, заедно с останалите текущи и предстоящи проекти на АРБС бе представен на традици...
13.12.2013
Доброволчеството е собствен начин да помогнеш за осъществяването на дадена кауза. Въпрос н...
05.12.2013
Асоциация за развитие на българския спорт подкрепи инициативата за насърчаване на добровол...
27.11.2013
Асоциация за развитие на българския спорт получи подкрепа по програма "Младежта в действие...
19.11.2013
Днес Европейският парламент даде одобрението си за „Еразъм+“ — новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще стартира през януари.
21.10.2013
Асоциация за развитие на българския спорт получи специалната награда на ISCA /Международната асоциация за спорт и култура/ за отлична координация на Move week 2013 – Европейска седмица на физическата актив...
16.10.2013
Move week 2013 в София - обобщение на резултатите
14.10.2013
Фотоконкурс на тема: "Моето движение" се проведе в рамките на Европейската седмица на движ...