Обучение чрез спорт

Представители на АРБС участваха в проект Обучение чрез спорт (ETS) Лаборатория
06.07.2015 г.
Представителите на „Асоциация за развитие на българския спорт” Йоанна Дочевска, Ивайло Здравков, Димитър Тасев и Емил Енев, взеха участие в проект "Семинар за развитие на методика за използване на образование чрез спорт в работата с младежи". Събитието се финансира по програма Еразъм +, организира се от неправителствената организация „Надежда за децата на Унгария” и се проведе в периода 29.06 – 05.07.2015 в Будапеща, Унгария.

. Основната цел на семинара бе подобряване на качеството и разнообразието на работата с младежи и младежките проекти в Европа чрез развитие на специфична методология за образование чрез спорт (ETS). С оглед на тази цел конкретните дейности бяха насочени към обмен на опит и добри практики в ETS, идентифициране на области, които се нуждаят от подобрение или по-нататъшно развитие, експериментиране и разработване на нови методи на ETS, разпространение на новите разработени методи (напр упражнения, образователни дейности и т.н.). Този семинар имаше за цел и да допринесе за развитието на качествени поддържащи системи за младежки дейности и да разшири възможностите на организациите в гражданския сектор в областта на младежта да насърчават европейското сътрудничество и взаимното разбирателство между младите хора в различните страни.
Експертите, които участваха в събитието бяха от 7 държави - Португалия, Румъния, Италия, Великобритания, България, Франция и Унгария, като всяка страна имаше по 4 участника - обучители, учители, работещи с младежи и спортни треньори, които имат опит в използване на спорта като инструмент за развиване на социални умения на младите хора.

Методологията "Обучение чрез спорт" е иновативна за България, разработена от специалисти от цяла Европа през 2013 година. Тези образователни инструменти се използват в редица европейски държави, като имат за цел да преборят редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на дивиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност.