ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Hike together

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HIKE TOGETHER СЕ ПРОВЕДЕ В АМАНДОЛА, ИТАЛИЯ
10.10.2021 г.
В периода 07-10 октомври 2021 г. в Амандола, Италия се проведе международна среща по проект Hike Together, в която взеха участие партньорите по проекта от Австрия, България, Италия и Хърватия. По време на срещата партньорите посетиха пещера Гроте ди Фрасаси, храмът дел Валадиер и направиха преход в Национален парк Монти Сибилини. На 09 октомври, по време на конференцията партньорските организации представиха най-популярните маршрути за преход в своите страни. На конференцията присъства и кметът на Амандола - Адолфо Маринангели.

Проект Hike Together е фокусиран върху младите хора в неравностойно положение. Насърчаването на хората да практикуват повече туризъм и разходки сред природата трябва да бъде основна част от спортните дейности, благосъстояние и фитнес.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ #HIKETOGETHER
• Да увеличи знанията и да се придобият нови знания и опит за използване на прехода като инструмент за социално включване на младите хора в неравностойно положение и насърчаване на равни възможности и обединяване на хора, независимо от тяхната възраст, пол, произход, финансово състояние и др.;
• Създаване на иновативна мрежа от професионалисти, посветени на активния живот от различни части на Европа, които ще бъдат ангажирани с проекта не само през живота на проекта, но и след приключване на проекта с развитие и разрастване на мрежа от планински водачи;
• Повишаване на осведомеността относно добавената стойност на прехода и физическите дейности във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на хората чрез всички планирани дейности по проекта, по-специално със събитията за разпространение, които ще се прилагат в партньорските страни, както и местните туристически събития;
• Насърчаване на достъпа до доброволческа дейност в спорта и укрепване на доброволческите умения и управление на дейности, свързани с природата на туристическите клубове и подобряване на ролята им на професионални доставчици на услуги в местните общности.

Проект Hike Together е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.