ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Hike together

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HIKE TOGETHER СЕ ПРОВЕДЕ В РИЕКА
21.06.2021 г.
В периода от 17 до 19 юни 2021 г. в Риека, Хърватия се проведе първата присъствена среща по проект Hike Together. Тази инициатива допринася за повишаване на осведомеността и ползите за здравето от физическата активност сред природата като естествено упражнение чрез засилено участие в туризъм и преходи.

Проект Hike Together е фокусиран върху младите хора в неравностойно положение. Насърчаването на хората да практикуват повече туризъм и разходки сред природата трябва да бъде основна част от спортните дейности, благосъстояние и фитнес. Страните партньори от Австрия, България, Хърватия и Италия имаха възможност да обсъдят заедно планирането и изпълнението на бъдещите дейности по проекта. От името на Асоциацията за развитие на българския спорт, партньор по проекта от България, в мобилността взеха участие Калинка Гударовска, Емилия Цанова и Диян Атанасов. Партньорите и участниците пристигнаха на 17ти, а на 18-ти, беше направен първият голям поход и връх Snježnik беше покорен от международната група. На 19-ти се проведе партньорска среща с презентации за реализираните до момента активности, бъдещи планове и изпълнени дейности по проекта.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
• да увеличи знанията и да се придобият нови знания и опит за използване на похода като инструмент за социално включване на младите хора в неравностойно положение и насърчаване на равни възможности и обединяване на хора, независимо от тяхната възраст, пол, произход, финансово състояние и др.;
• създаване на иновативна мрежа от професионалисти, посветени на активния живот от различни части на Европа, които ще бъдат ангажирани с проекта не само през живота на проекта, но и след приключване на проекта с развитие и разрастване на мрежа от планински водачи;
• повишаване на осведомеността относно добавената стойност на похода и физическите дейности във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на хората чрез всички планирани дейности по проекта, по-специално със събитията за разпространение, които ще се прилагат в партньорските страни, както и местните туристически събития;
• насърчаване на достъпа до доброволческа дейност в спорта и укрепване на доброволческите умения и управление на дейности, свързани с природата на туристическите клубове и подобряване на ролята им на професионални доставчици на услуги в местните общности.

Проект Hike Together е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз и следващата дейност ще бъде домакинство на подобна международна среща в България, планирана за август 2021.