Проект: Hike together

#HikeTogether в Африка
18.07.2020 г.
На 18 юли 2020, в северна Уганда в град Гугу и в щат Огун в Нигерия беше реализирано събитие #HikeTogether. Организаторите бяха програмните мениджъри на Международното движение на децата на Африка - International Movement for African Children /IMAC/. Проект „Hike together“ допринася за повишаването на осведомеността за значението на здравословните ползи от физическата активност чрез разходки сред природата - като естествено упражнение чрез засилено участие в туризъм и походи. Проектът „Hike together“ е фокусиран върху младите хора в неравностойно положение, като насърчаването на туризъм и разходки сред природата е основен за много спортни дейности, благополучие и фитнес. Hike together насърчава социалното включване и равните възможности в спорта.

Предизвикателството #HikeTogether, проведено в Африка е част от „Доброволческо предизвикателство между два града”- популяризиращо събитие, организирано от всеки от партньорите в проекта. Доброволческото събитие следваше да се проведе сред природата с цел да промотира комбинацията между екологични и доброволчески активни дейности.


Проект Hike together е съ-финансиран по Програма Еразъм+ на Европейския Съюз.