АРБС е партньор по проект Hike together
29.10.2019 г.
Според резултатите от последното проучване на Евробарометър за спорта и физическата активност почти половината от анкетираните (46%) никога не правят упражнения или спортуват, а броят на европейците, които никога не правят упражнения или спортуват, се е увеличил от 42% на 46% и това е продължение на постепенна тенденция от 2009 г. Северна Европа е по-активна физически от Южна и Източна. По-специално Австрия 40%, България 68%, Италия 62% и Хърватия 56%. 15% от европейците изобщо не ходят по 10 минути наведнъж в седмичен период, а 12% седят повече от 8,5 часа на ден. Походът е физическа активност, увеличаваща участието във физически упражнения по няколко причини: може да се прави през цялата година, не изисква специални умения, съоръжения или скъпо оборудване, има ползи за здравето и нисък риск от нараняване, а самото ходене е физическа активност, която да започнете и поддържате като минало на физически активен начин на живот. Походът предлага много ползи за здравето като контролира затлъстяването, дава кардио тренировка (по-силна тренировка чрез използване на туристически щеки) или сърдечно-съдова дейност, които увеличават сърдечната честота и ускоряват дишането чрез вдишване на чист въздух, излетът по неравен терен тренира мускулите, като същевременно подобрява баланса и стабилността и увеличава количеството енергия, която тялото ви използва с 28% в сравнение с ходенето по равна земя, 90-минутен походи сред природата има драматичен ефект върху мозъка и начина, по който се чувстваме. Само един час поход може да изгори доста над 500 калории. Самият поход насърчава социалното включване, като не дава бариери за участие във физическата активност. Участието в поход, присъединяването към планински клубове или групи са примери за начини, по които младите хора могат да участват в своята общност, да научат нови умения и да се социализират извън техните семейни граници.

Излетът е социална дейност, защото туристите винаги препоръчват да се използва системата на приятелите. Едно от страхотните неща за похода и ходенето като хоби е, че почти няма ограничения за това кой може да участва и как може да се занимава с това. Това означава, че похода е един от по-добрите начини да се насладите на компанията на приятели, близки и дори непознати. В сравнение с фитнеса, походът се нуждае само от няколко неща и туристически обувки. Друго нещо при похода е, че той е по-близо до нашата къща и също така е безплатен вид съоръжение. Това е присъща социална дейност и като поканите заедно тези, които са ви скъпи, може да ви даде фантастичен шанс да прекарате малко истинско, качествено време с тях. Редовната среща през уикенда или планирано пътуване на дълги разстояния може да ви помогне да се сближите, докато влизате във форма. Плюс това, взаимодействието с по-голямата туристическа общност насърчава ангажирането на младите хора с тренировките като начин на живот, а не като скучно дело, което ще направи младите хора по-склонни да се придържат към него за по-дълго време.

Проект „Hike together“ допринася за повишаването на осведомеността за значението на здравословните ползи от физическата активност чрез разходки сред природата - като естествено упражнение чрез засилено участие в туризъм и походи. Проектът „Hike together“ е фокусиран върху младите хора в неравностойно положение, като насърчаването на туризъм и разходки сред природата е основен за много спортни дейности, благополучие и фитнес. Hike together насърчава социалното включване и равните възможности в спорта.

Специфични цели:
  • Да увеличи знанията и да се придобият нови знания и опит за използване на похода като инструмент за социално включване на младите хора в неравностойно положение и насърчаване на равни възможности и обединяване на хора, независимо от тяхната възраст, пол, произход, финансово състояние и др.;
  • Създаване на иновативна мрежа от професионалисти, посветени на активния живот от различни части на Европа, които ще бъдат ангажирани с проекта не само през живота на проекта, но и след приключване на проекта с развитие и разрастване на мрежа от планински водачи;
  • Повишаване на осведомеността относно добавената стойност на похода и физическите дейности във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на хората чрез всички планирани дейности по проекта, по-специално със събитията за разпространение, които ще се прилагат в партньорските страни, както и местните туристически събития;
  • Насърчаване на достъпа до доброволческа дейност в спорта и укрепване на доброволческите умения и управление на дейности, свързани с природата на туристическите клубове и подобряване на ролята им на професионални доставчици на услуги в местните общности.

Този европейски проект е възможност проблемите около приобщаването да се разгледат от различни гледни точки, да се учим от различни страни и култури чрез споделяне на знания за нови начини на работа и да изясним идеите около общо разбиране за приобщаване. Освен това ще помогне за изграждането на по-широка и по-добра европейска мрежа за справяне с предизвикателствата около това как да бъдем по-приобщаващи в рамките на Европа. Еразъм Спортът е ефективен инструмент за насърчаване на приобщаването на хора в неравностойно положение.
Екипът на проекта включва партньори от 4 държави: Координатор от Австрия: The Innovative Education Center, България: Асоциация за развитие на българския спорт, Италия: "Iniziativa Democratica", Хърватска: Rijeka Sport’s Association
Продължителност на проекта: 2 години – с начало януари 2020.
Номер на проекта: 613485-EPP-1-2019-1-AT-SPO-SSCP
Име на проекта: Hike Together

Дейности, които ще бъдат организирани:

  • 1. Картографиране на местната екосистема за поход/разходка: Информация за местните туристически/пешеходни/спортни асоциации, клубове и обществени органи (община, училища, туристически клубове, университети ...), занимаващи се със спорт, здраве и насърчаване на околната среда със специално внимание към походите и разходките в природата. Информацията за качествени изследвания ще се събира с помощта на онлайн проучвания. Проучването може да се проведе по телефон, поща, по интернет, а понякога и лице в лице.
Кога: Юли - Декември 2020
Кой: Всеки партньор по проекта ще картографира региона, от който идва или цялата страна.
Планирани са три събития във всяка партньорска страна.

  • 2. Изучаване на похода: Събития за разпространение във всяка страна партньор
Еднодневно събитие за популяризиране на походи и разходки сред природата и събиране на новодошлите, които да се включат в планински/пешеходни/младежки клубни дейности. (тест за природата/местната зона, катерене, геокешинг, фотоконкурс в природата, проследяване на животните)
Кога: Датата на събитието ще бъде избрана от всеки партньор по проекта поотделно между 1. май - 30. юни 2021 г.
Кой: Всеки партньор по проекта ще организира събитие за разпространение в регион, където ще се извършва картографиране на екосистемата.

  • 3. Предизвикателство за доброволчество в Twin City: Събития за разпространение във всяка страна партньор
Доброволческо събитие в местна природна зона, използвана за разходки сред природата. Всеки партньор ще покани партньор-близнак от различна държава да се включи в конкурса на местно ниво и да популяризира доброволчеството чрез дейността в местна област и да сравнява резултатите, публикувани в уебсайтове, канали за социални медии на партньорските организации-близнаци, както и в местни вестници. Състезанието на доброволци между двата града би направило събитията по-привлекателни и за новодошлите доброволци, които се грижат за природата и биха искали да започнат разходки/походи сред природата. Hike together насърчава социалното включване и равните възможности в спорта.
Кога: Датата на събитието ще бъде избрана от всеки партньор по проекта поотделно между 1. април 2020 г. - 30. септември 2021 г.
Кой: Всеки партньор ще покани партньор-близнак от различна държава да се присъедини към доброволческия конкурс.

  • 4. Поход за всички: Еднодневен местен поход във всяка страна партньор
Въведение 1. Еднодневен поход с новодошлите, събрани от събития за разпространение във всяка страна партньор.
Кога: Датата на събитието ще бъде избрана от всеки партньор по проекта поотделно между 1. юли - 30. септември 2020 г.
Кой: Всеки партньор по проекта ще организира поне еднодневен местен поход в страната. В случай на необходим транспорт, храната и специално оборудване участниците в местния поход, могат да се използват извънредни разходи.
Кога: Дата ще бъде избрана от всеки партньор по проекта

Проект Hike together е съ-финансиран по Програма Еразъм+ на Европейския Съюз.