ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: HEPOSI

Обучение чрез спорт HEPOSI в Чепеларе
18.09.2021 г.
В периода 18-19 септември 2021, в гр. Чепеларе се проведе обучение на младежи в сферата на доброволчеството по време на спортни събития, реализирано от Асоциация за развитие на българския спорт.

По време на обучението, участниците имаха възможността да участват в обучителни спортни активности, създадени в рамките на проект "HEalth Practices for Own Self-Improvement" (HEPOSI), който предвижда сътрудничество между неправителствени организации от Европа и Латинска Америка, насочени към посрещане на предизвикателството за насърчаване на здравословната физическа активност и практиките за консумация на храна сред младите хора чрез методи на неформално образование.