ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: HAPPY BONES

ОБУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ ПРИ ОСТЕОПОРОЗА
20.04.2022 г.
ЛОКАЦИЯ И ПЕРИОД:
София, България 26 юни 2022

УЧАСТНИЦИ:
Максимален брой: 20 души


ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Като се имат предвид нуждите за насърчаване на пациенти с риск или страдащи от остеопороза да упражняват физическа активност, както и да се обучават здравни специалисти за това как да ги насърчават, целите на проект HAPPY BONES са:
• разработване и насърчаване на иновативен протокол за упражнения за остеопороза за остеопенични/остеопоротични, обездвижени жени на възраст 50-65 години, за да ги включат в умерени упражнения и като следствие, да повишат качеството им на живот (във физиологичен и психологически план);
• обучение на треньори и експерти по физическо възпитание със специфични умения в участващите страни, за да се стандартизира протокола за упражнения за остеопороза и да го направи преносим и приложим също в други контексти и страни. Обучението ще се организира по методологията обучение на треньори, за да се предизвика каскаден ефект и да се включат повече оператори в сектора;
• да се сравни отказването и спазването на тренировъчния протокол в двете различни среди (работно място и Спортна асоциация), за да разберем кое е най-доброто решение за насърчаване на редовната физическа активност. Придържайки се към проекта, работодателят се включва в здравето на своите служители и в същото време приема мерки за намаляване на косвените разходи, породени от часовете на отсъствие, причинени от възможните рискове поради патология.

КОНКРЕТНА ДЕЙНОСТ:
Безплатно обучение на 20 инструктори по програмата "Happy Bones" – физическа активност при остеопороза.

ОБУЧИТЕЛИ:
Обучаващи ще бъдат експерти от България, които проведоха пилотна за страната адаптирана терапия в периода октомври 2021 - април 2022. Валентина и Ивелина преминаха обучение по адаптираната терапия за физическа активност на жени, диагностицирани с остеопороза, организирано от университет Форо Италико в Рим.

• Валентина Недева (MVJ SPORT)
Валентина е била състезател и преподавател по Спортни танци. Тя е дипломиран треньор в Национална Спортна Академия “Васил Левски” по Спортни танци, Спортна журналистика и Спортна педагогика. Била е професионален танцьор и хореограф в ТВ предаванията ‘Dancing stars’, “Танцувай с мен” по БТВ и “Най-хубавите години от нашия живот” по БНТ. Лицензиран инструктор по Zumba fitness, Kangoo Jumps, Аеробика. Валентина е част от първия екип за България по проекта ‘Dancing with health’. Програмата е танцова терапия за жени с рак на гърдата. Разработена е в университета Форо Италико в Рим, Италия.

• Ивелина Димитрова (Class for your back)
Ивелина Димитрова, дипломиран кинезитерапевт, докторант в НСА "Васил Левски" и хоноруван преподавател по кинезитерапия в СУ „Св. Климент Охридски“ и НСА. Тя е специалист-кинезитерапевт с богат практически опит, който винаги и е служил за основа на експерименталната и дейност в областта на кинезитерапията и рехабилитацията. Създател на адаптирана методика за изправителна гимнастика Class for your back, която прилага апробирани, експериментирани и прилагани в практиката собствени методики и комплекси от упражнения насочени към проблемите на гръбначния стълб и организма.
Ивелина е част от първия екип за България по проекта ‘Dancing with health’. Програмата е танцова терапия за жени с рак на гърдата. Разработена е в университета Форо Италико в Рим, Италия.

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР НА СПОРТНИ СПЕЦИАЛИСТИ:
• Опит в преподаването на групови занимания;
• Възможност за стартиране на групови тренировки в посочената област на адаптиран спорт за лица, диагностицирани с остеопороза.

ПЪТНИ РАЗХОДИ И НАСТАНЯВАНЕ:
ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО!
Организаторите ще поемат разходите за настаняване и транспорт на участници, които не са базирани в София

КАНДИДАТСТВАНЕ:
- АПЛИКАЦИОННА ФОРМА
• Срок за кандидатстване: 15/05/2022

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 26 ЮНИ 2022:
9:00-09:30 Регистрация
09:30–10:00 Представяне на инициативата Happy Bones
10:00-13:30 Теория и практика
13:30-14:00 Обяд
14:00 - 15:00 Теория и практика
15:15–15:30 Семейна снимка, оценка на обучението, сертификати.

Проектът е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия.