ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: HAPPY BONES

Обучение за спортни специалисти - специфики при работа с възрастни с остеопороза
17.06.2021 г.
Локация и период:
Онлайн в периода 17, 18 и 24 юли (три дни)
Участници:
2 спортни специалисти от всяка държава


Дейности и методи:
Обучение на Обучителите, за да се предизвика ефекта на лавината и да се предоставят възможности за пациенти с остеопороза за спефицична физическа активност. След обучението, в рамките на 2021 и 2022 година ще бъдат реализирани местни дейности в държавите – партньори по проекта, в които ще бъдат тествани натрупаните знания с целева група от 15 жени, които са диагностицирани с остеопороза. С кандидатстването в обучението, участниците поемат ангажимент за предаване на наученото на минимум 72 безплатни тренировки (24 седмици х 3 сесии = 72 сесии в период от 6 месеца), както и да споделят информацията по време на местно обучение на местни спортни/здравни специалисти.

Обучители:
UNIVERSITA’ FORO ITALICO, Обучението ще бъде проведено от специалисти в моторните и спортни науки, практикуващи адаптирана физическа активност за възрастни, притежаващи практически опит при пациенти с остеопенични / остеопоротични заболявания през последните 10 години.

Наличието на специфично образование и професионален опит са от основно значение за по-доброто разбиране на връзката между физическата активност, конкретното заболяване, върху което се фокусират проектните дейности, здравето и практическите последици от регулярна физическа активност и за да гарантира успеха на проекта са изготвени критерии за участие в обучението.

Критериите за подбор на спортни специалисти:
• Образование в сферата на спорта и здравните науки;
• Опит в сферата на спортните тренировки;
• Препоръчителни знания в сферата на адаптираната физическа активност;
• Препоръчителен опит в провеждане на дейности, сходни на посочените в проекта;
• Ниво на владеене на Английски език.

Работен език:
Английски език

Кандидатстване:
• Срок за кандидатстване: 01/07/2021
• Апликационна форма:
https://forms.gle/NqQRaRPPznSMjBhK6

Предварителна програма:
17/07/2021 - 09:45 - 20:15
18/07/2021 - 10:00 - 14:00
24/07/2021 - 10:00 - 14:00

В програма са включени теория и практика в областта на:
• Анатомия, Физиология и Биомеханика на костната тъкан;
• Остеопороза: физическа активност и здраве на костите;
• Физикологични и психологически аспекти на менопаузата;
• Ефекти на физическата активност върху здравето и физическата кондиция;
• Психофизиологични ефекти на физическата активност при менопауза;
• Функционална оценка при остеопенични / остеопоротични пациенти;
• Стратегия и методология за адаптиране на физическите упражнения при възрастни.Основна цел на проект HAPPY BONES:
Като се имат предвид нуждите за насърчаване на пациенти с риск или страдащи от остеопороза да упражняват физическа активност, както и да се обучават здравни специалисти за това как да ги насърчават, целите на проект HAPPY BONES са:
• разработване и насърчаване на иновативен протокол за упражнения за остеопороза за остеопенични/остеопоротични, обездвижени жени на възраст 50-65 години, за да ги включат в умерени упражнения и като следствие, да повишат качеството им на живот (във физиологичен и психологически план);
• обучение на треньори и експерти по физическо възпитание със специфични умения в участващите страни, за да се стандартизира протокола за упражнения за остеопороза и да го направи преносим и приложим също в други контексти и страни. Обучението ще се организира по методологията обучение на треньори, за да се предизвика каскаден ефект и да се включат повече оператори в сектора;
• да се сравни отказването и спазването на тренировъчния протокол в двете различни среди (работно място и Спортна асоциация), за да разберем кое е най-доброто решение за насърчаване на редовната физическа активност. Придържайки се към проекта, работодателят се включва в здравето на своите служители и в същото време приема мерки за намаляване на косвените разходи, породени от часовете на отсъствие, причинени от възможните рискове поради патология.

Проект Physical activity in women in menopause: a collaborative partnership for active lifestyles for the prevention and treatment of osteoporosis / HAPPY BONES е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.