ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: HAPPY BONES

Първа международна среща по проект HAPPY BONES се проведе в Яш
11.02.2020 г.
В периода 08 – 11 Февруари 2020 г., в град Яш, Румъния се проведе първа международна среща по проект „Physical activity in women in menopause: a collaborative partnership for active lifestyles for the prevention and treatment of osteoporosis - HAPPY BONES“, който има за цел да създаде тренировъчен протокол и наръчник за използване на спортът и физическата активност като инструмент за рехабилитация и лечение на остеопороза на жени в менопауза. В проекта участват 6 партньорски организации от България, Италия, Испания, Румъния и Турция. В срещата от името на Асоциация за развитие на българският спорт взеха участие Калинка Гударовска и Ивайло Здравков. По време на срещата партньорите съгласуваха работен план на предстоящите дейности, както и планираха в детайли предвидените в проекта събития.

Както е посочено в „Насоките за физическа активност на ЕС “човешкото тяло, вследствие на редовната физическа активност, претърпява морфологични и функционални промени, които могат да предотвратят или забавят появата на определени заболявания и да подобрят физическата ни издръжливост. Днес има достатъчно доказателства, които показват, че тези, които водят физически активен живот, могат да се сдобият с редица ползи за здравето, включително и „подобрена минерализация на костите в млада възраст, допринасяща за предотвратяване на остеопороза и фрактури в по-напреднала възраст“.

Като се имат предвид нуждите за насърчаване на пациенти с риск или страдащи от остеопороза да упражняват физическа активност, както и да се обучават здравни специалисти за това как да ги насърчават, целите на проекта HAPPY BONES са:
• разработване и насърчаване на иновативен протокол за упражнения за остеопороза за остеопенични/остеопоротични, обездвижени жени на възраст 50-65 години, за да ги включат в умерени упражнения и като следствие, да повишат качеството им на живот (във физиологичен и психологически план);
• обучение на треньори и експерти по физическо възпитание със специфични умения в участващите страни, за да се стандартизира протокола за упражнения за остеопороза и да го направи преносим и приложим също в други контексти и страни. Обучението ще се организира по методологията обучение на треньори, за да се предизвика каскаден ефект и да се включат повече оператори в сектора;
• да се сравни отказването и спазването на тренировъчния протокол в двете различни среди (работно място и Спортна асоциация), за да разберем кое е най-доброто решение за насърчаване на редовната физическа активност. Придържайки се към проекта, работодателят се включва в здравето на своите служители и в същото време приема мерки за намаляване на косвените разходи, породени от часовете на отсъствие, причинени от възможните рискове поради патология.

За участващите организации проектът HAPPY BONES ще има за цел да:
• Насърчаване на участието в спорта и физическата активност, особено чрез подкрепа на препоръката на Международната остеопоротична фондация относно здравната физическа активност;
• Насърчаване на обучението в и чрез упражненията;
• Засилване на сътрудничеството с партньори от други страни;
• Повишаване на качеството при подготовката, прилагането, мониторинга и проследяването на ЕС/международни проекти за упражнения; увеличен капацитет за насърчаване на гражданите да участват във физически упражнения за подобряване на здравето;
• Създаване на по-динамична, ангажирана и професионална среда в организацията: готова да интегрира добрите практики и новите методи в ежедневните дейности; отворени за взаимодействие с организации, които работят в различни области или в други социално-икономически сектори; насърчаване на социално-образователното развитие на професионалисти и доброволци в упражнения, в съответствие с целите на европейската политика в областта на спорта.
• На системно ниво проектът ще очаква да допринесе за развитието на европейското измерение във физическата активност за всички, в съответствие с общата цел на програмата в областта на спорта, главно чрез обучение на здравни специалисти и чрез сътрудничество с професионалисти от AФАС.

Проект Physical activity in women in menopause: a collaborative partnership for active lifestyles for the prevention and treatment of osteoporosis / HAPPY BONES е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.