ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Добро управление в спорта

Послание за добро управление в спорта
08.01.2021 г.
След предизвикателната 2020 г., екипът на проект #GoodGovernanceSport, координиран от Асоциация за развитие на български спорт подготви за спортните организации мотивационен календар, който има за цел да вдъхнови прилагането на принципите за добро управление в спорта. Чрез 12 месеца вдъхновение ние се стремим да въодушевим спортните организации да гарантират, че доброто управление се прилага във всеки аспект на дейностите им. Календарът е достъпен и за изтегляне от https://bit.ly/3aKKeoQ. Изтеглете календара и бъдете посланици на доброто управление в спорта!

Спортните федерации в България, които се помещават в Спортната палата в София получиха календари #GoodGovernanceSport, които да им помагат за мотивацията през настоящата 2021 година.

В рамките на инициативата е достъпна и онлайн обучителна платформа за добро управление, в която са включени следните аспекти:
• Какво е добро управление в спорта;
• Какви са принципите на доброто управление в спорта;
• Препоръки за онлайн присъствие на спортна организация;
• Важни ли са човешките ресурси за прозрачността на спортни организации;
• Прозрачността на спортните организации включва ли финансови аспекти;
• Интегритет на спортна организация в онлайн среда;
• Обмисляли ли сте достъпността в интернет?

Платформата е безплатна и налична на адрес: https://www.eusport.org/goodgovernance/courses, като ри успешно преминаване на обучението и положен тест се генерира сертификат, който можете да свалите от платформата.

Проект #GoodGovernanceSport - Добро управление в спорта, координиран от Асоциация за развитие на българския спорт - 590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP/ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/ и е съвместно партньорство на 7 държави. Проект #GoodGovernanceSport има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави.