Проект Добро управление в спорта представен на международен научен конгрес
16.11.2019 г.
Проект Добро управление в спорта представен на Втори международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“, съвместно с Първи балкански конгрес „Физическо възпитание, спорт, здраве“ в НСА «Васил Левски».

В периода 15-16 ноември 2019, в НСА „Васил Левски“ се проведе Втори международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“, съвместно с Първия балкански научен конгрес „Физическо възпитание, спорт, здраве“. В двата дни на конгресната програма се включиха 317 регистрирани участници от 21 държави, а 264 автори представиха 127 доклада в пленарните и паралелни сесии, както и в постерната сесия.

Заместник-ректорът по научната и международна дейност, проф. Татяна Янчева - вицепрезидент на Конгреса, благодари на всички участници и изрази удовлетворението от добрите и ползотворни дискусии по време на сесиите. Тя изказа специални благодарности на водещите лектори на конгреса – г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, д-р Юри Шефер- президент на Международния съвет за спортни науки и физическо възпитание, проф. Наталия Стамбулова и доц. Иржи Балаш, както и на модераторите на паралелните научни сесии.

В постерната сесия бяха представени и резултатите по проект Добро управление в спорта /#GoodGovernanceSport/, координиран от Асоциация за развитие на българския спорт - 590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP/ и съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/, който е съвместно партньорство на 7 държави, продължаващо 30 месеца, започвайки от 01/01/2018. Проект #GoodGovernanceSport има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави. Представени бяха и резултатите от обширно проучване на интернет страниците на 56 спортни организации на национално и Европейско ниво, целящо да установи до каква степен спортните структури гарантират прозрачност на взетите решения и финансовите операции, които изпълняват са вече във финален етап. Пълна информация за данните от изследването са публикувани на www.eusport.org/GoodGovernance (Английски език).


Официалното издание с публикации и доклади от конгреса, включително публикация относно изследването за добро управление в спорта е налично на сайта на събитието (страница 485): https://icass2019.com/pdf/Proceeding%20book%20ICASS2019.pdf?fbclid=IwAR0nmI_M4zgYD8vqOeoiIFLa8sKPbDNBsCeru6tJwFvQJHXTHeM_j-alHRw