ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Добро управление в спорта

АРБС проведе среща с делегация на Съвета на Европа
09.10.2019 г.
На 09.10.2019, председателят на Асоциация за развитие на българския спорт АРБС Йоанна Дочевска проведе среща с международна делегация на Съветa на Европа в рамките на първата им консултативна визита в България в съответствие с Европейската спортна харта.По време на срещата предмет на дискусия бяха ключови теми като: доброволчество в България, добро управление в спорта, обучение чрез спорт, споделянето на Европейските ценности и създаване на чувство за принадлежност към Европейския съюз чрез спорт.

Делегацията се запозна и с текущите инициативи на Асоциация за развитие на българския спорт - проект Добро управление в спорта и проект Спортна дипломатическа академия.

Информация за срещата: https://www.coe.int/en/web/sport/-/european-sport-charter-consultative-visit-to-bulgar-1?fbclid=IwAR2O3T517p-ViqqNpZHsVIGX5G4It_RTPZQIe7KUQOTzCjnhU3PNGAdHMWY