ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Добро управление в спорта

АРБС взе участие в СПОРТЕН ПАНАИР #BeActive
27.09.2019 г.
Министерство на младежта и спорта организира “Европейска седмица на спорта #BEactive” за пета поредна година. От 23 до 30 септември 2019 хора от всички възрасти имаха възможност да се запознаят с над 50 вида спорт и да ги практикуват свободно. Кампанията беше открита от министъра на младежта и спорта Красен Кралев на 23 септември 2019, а от 24 до 26 септември между 10 и 17 часа в „Арена Армеец“ ММС организира Спортен панаир #BeActive Fair, в който Асоциация за развитие на българския спорт взе участие.

В него се включиха над 100 участници – федерации и спортни клубове, които представиха дейността си с информационни щандове и демонстрации. Целта на спортния панаир е да представи на децата и младежите разнообразни видове спорт, от които те да изберат най-подходящия за тях. Чрез него спортните федерации и клубове имаха възможност да намерят талантливи деца, с които да работят в бъдеще. Финалът на Европейската седмица на спорта беше отбелязан с Нощ на спорта #BeActive Night, която се проведе на 28 септември между 18.30 и 21.30 часа в пространството пред НДК и включваше демонстрации на екстремни спортове, маратон със скоростно изкачване на стълбите на НДК, спортно ориентиране, летене с балон и много други.

#BeActive 2019 е част от инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност на гражданите на ЕС. Национален координатор за България е ММС, а инициативата е съ-финансирана по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. През 2018 година бяха реализирани 50000 събития, в които взеха участие 13 милиона души в Европа, страните от Западните Балкани и Източното партньорство. Посланици на Европейската седмица на спорта и тази година са успели български спортисти и талантливи млади състезатели.

Асоциация за развитие на българския спорт представи дейностите, които реализира, в това число приложението „Спорт близо до теб“, което предоставя информация за организирани тренировки по вид спорт в над 300 спортни клуба в България и текущите проекти и инициативи:
Проект „START – Sport TrAining to Run Together“, реализиран от партньорски организации от България, Италия, Португалия, Финландия и Литва. Основните цели на проекта са популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи.

Проект Насърчаване на участието на момичетата в спорт – 2, (EGPiS2- Encouraging girls’ participation in sports 2), който има за цел да популяризира участието на момичета и млади жени в спортни дейности. В рамките на проекта беше разработен кратък практичен наръчник, в който са включени съвети към треньори по вид спорт и учители по физическо възпитание и спорт, чрез които организаторите на проекта напомнят за осигуряването на предпоставки за равнопоставено включване на момичета и млади жени в спортни активност. Наръчник EGPIS е наличен и на български език и беше раздаван по време на Спортен панаир #BeActive.

По време на събитието участващите бяха запознати с дейностите по проект „Back2Track”, който Асоциация за развитие на българския спорт координира и който има за цел да анализира различията и приликите, които спортните клубове имат в подхода си към професионалния и масовия спорт, както и в иновативния подход за включване на деца в неравностойно положение в спорт и физическата активност. Проектът има за цел да намери начин за създаване на практическите умения и знания в участващите организации как да управляват спортни програми за масов спорт, заедно с спортни програми за професионални спортисти. В рамките на европейска седмица на спорта предстои детско състезание по лека атлетика #Back2Track, което ще се проведе на 29 септември 2019, а основен организатор на събитието бе клуб по лека атлетика КЛАСА, който е партньор в проект Back2Track, съ-финансиран по програма „Еразъм+“. Участниците получиха информация и за проект "HEalth Practices for Own Self-Improvement" (HEPOSI), който предвижда сътрудничество между неправителствени организации от Европа и Латинска Америка, насочени към посрещане на предизвикателството за насърчаване на здравословната физическа активност и практиките за консумация на храна сред младите хора чрез методи на неформално образование. По време на дейностите беше представен и проект Проект #GoodGovernanceSport - Добро управление в спорта, координиран от Асоциация за развитие на българския спорт - 590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP/ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/, който е съвместно партньорство на 7 държави, което ще продължи 30 месеца, започвайки от 01/01/2018. Проект #GoodGovernanceSport има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави.