ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Добро управление в спорта

Кандидатствай за обучителен курс #GoodGovernanceSport в Унгария
27.08.2019 г.
Сертификационен обучителен курс #GoodGovernanceSport относно отчетността и прозрачността в спорта ще се проведе в Будапеща, Унгария.
Продължителност: 3 работни дни с дейности, 2 дни за пътуване в периода 28 ноември - 2 декември 2019 г. Страните, участващи в проекта, са следните: България, Хърватия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Словакия (3 участника от всяка държава + 2 члена на екипа по проекта).
Пълна информация за проекта: https://www.eusport.org/goodgovernanceВъз основа на проведеното проучване (https://www.eusport.org/goodgovernance/GGS_outputs/GGS_IO1), екипът на проекта ще проведе обучителен сертификационен курс за добро управление, с акцент на отчетност и прозрачност в спорта, в който ще съберат представители на спортни организации, които ще бъдат обучени да използват възможностите на световната мрежа (www), за да създадат прозрачност и отчетност в своите спортни организации и да представят в най-пълна степен дейностите на организация си пред широката общественост. Обучителният курс ще се проведе в Будапеща, Унгария. По време на обучителният курс ще бъдат представени и възможностите на онлайн базирано обучение за добро управление в спорта, което ще даде възможност за дистанционно обучение на спортни специалисти в цял свят.

Очаквани резултати от обучителния курс:
1. 21 подготвени и обучени служители и доброволци на спортни организации;
2. Повишаване на знанията и вниманието върху доброто управление в спорта;
3. Представяне на рамката на онлайн обучение по темата по време на събитието.

Целева група:
Служители/доброволци в спортни организации на национално и локално равнище.

Профил на участниците:
Всяка партньорска организация ще участва с 2 представители на екипа по проекта и 3 участници в обучителния курс от всяка държава, които отговарят на следните критерии:
• Служители/доброволци в спортни организации на национално и локално равнище;
• Да са мотивирани и с желание да развиват своите компетенции в #GoodGovernanceSport;
• Вече да имат опит в областта на спорта;
• Да могат да действат като мултипликатори в местната си общност;
• Да имат опит по темата за добро управление в спорта или да подготвят конкретни примери по темата #GoodGovernanceSport преди обучителния курс от техните местни реалности;
• Да бъдат отдадени и да присъстват през цялото времетраене на курса;
• Изисква се добър английски език, поне основно ниво на езикови познания, за да може участникът да се чувства комфортно по време на събитието.

Нужди на участниците, свързани с темата:
• Способност за придобиване на нови знания и умения за популяризиране на принципите на #GoodGovernanceSport;
• Нови инструменти и практики, които да използват в работата си в областта на спорта, свързани с #GoodGovernanceSport;
• Обмен на практики и идеи с млади спортни експерти от други страни.


Апликационна форма за участниците:
https://forms.gle/nhjis4pjw8fnWPHF7
Краен срок за кандидатстване:
25/09/2019
Предварителна програма и пълен информационен пакет:
https://www.dropbox.com/s/jdy413yeuy2fux6/GGS_HUN_Infopack_participants.pdf?dl=0