ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Добро управление в спорта

Духът на #GoodGovernanceSport по време на Летен лагер по адаптирани водни спортове 2018
24.06.2018 г.
За дванадесета поредна година във водно-учебната спортна база на Национална спортна академия „Васил Левски“ в Несебър деца и възрастни с увреждания участваха в летен лагер по адаптирани водни спортове.

Обучението се състоя от 12 до 24 юни 2018 с участието на деца от клубове по адаптирани водни спортове към катедра „Водни спортове” на НСА от София, деца с увреждания от Пловдив и Силистра, техни връстници без увреждания и възрастни хора от Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в гр. Баня, общ. Карлово. Традиционни гости на лагера бяха и треньори от република Турция, специализирали адаптирана физическа активност в НСА.
Ежедневните дейности, включени в програмата на лагера бяха плуване, гребане и ветроходство. Разнообразни щафетни игри, плажни забавления и гимнастически комплекси разнообразяваха сериозният обучителен процес. Кулминация на спортната програма са състезанията по каяк и плуване, които протичат в духа на феърплей и най-важно от всичко е участието и демонстрацията на личните постижения.
Независимо от широкия възрастов диапазон (от 7 до 45-годишна възраст) и разликите във физическото интелектуално функциониране, всички участници спортуваха и се забавляваха заедно доказвайки приобщаващата сила на спорта, както и че в спорта всички сме равни.

Стефка Джобова, ръководител на магистърската програма „Адаптирана физическа активност и спорт” посочи, че тази инициатива е една от най-добрите приобщаващи практики, които се реализират в България за интеграция чрез спорт на разнородни групи и отзивите са повече от отлични от всички участници. Студентите в специалност „Адаптирана физическа активност и спорт“ пък имат невероятната възможност да приложат на практика получените знания по време на обучението си в Академията. Заниманията се осъществиха и благодарение на активната работа на преподавателите от сектор АФАС на НСА - Величка Александрова, която координираше плуването и аква дейностите, и Ивелина Кирилова, отговаряща за плажните игри. Активно сътрудничество оказа както социалния работник, придружаващ участниците от дома в гр. Баня така и всички родители, придружители и асистенти на хората с увреждания. В лагера се включиха и студенти от програмата за студентска мобилност Еразъм + от Китай, Турция и Испания.

Опитът на педагозите от НСА показва, че адаптираните занимания с водни спортове се отразяват изключително благоприятно на физическото и психическо състояние на хората с увреждания. Активностите имат мощен положителен ефект върху социализацията и интеграцията на децата и възрастните, независимо от характера на техните специални потребности. Затова методиката на провежданото обучение е ориентирана двустранно, от една страна към осъществяването на комплексни цели, а от друга към задачи, свързани с индивидуалното личностно развитие. Важна част от нея е социалната програма, която този път включваше разглеждане на културното и историческо наследство в Несебър, арт ателие и любимото на всички парти с музика, много танци и изненади.

Асоциация за развитие на българския спорт подкрепи лагера, като осигури тениски на участващите и инструктурите, за да напомни, че доброто управление в сектор спорт създава предпоставки за пълноценно участие на всички групи в обществото ни. Проект #GoodGovernanceSport е координиран от Асоциация за развитие на българския спорт. #GoodGovernanceSport /Добро управление в спорта - 590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP/ и съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/ и е съвместно партньорство на 7 държави, което ще продължи 30 месеца, започвайки от 01/01/2018. Проект #GoodGovernanceSport има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави.