АРБС представи проект Добро управление в спорта на членовете на ОС към КВНПОЖГ
10.07.2018 г.
На 10 юли 2018 се проведе заседание на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. По време на срещата бяха разгледани напредъка на България по международната инициатива „Партньорство за открито управление“ и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

По време на събитието участващите неправителствени организации се запознаха и с дейностите по проект #GoodGovernanceSport, координиран от Асоциация за развитие на българския спорт. #GoodGovernanceSport /Добро управление в спорта - 590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP/ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/ и е съвместно партньорство на 7 държави, което ще продължи 30 месеца, започвайки от 01/01/2018. Проект #GoodGovernanceSport има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави.