YouthUP, SportUP доброволчески уъркшоп в Сандански
04.09.2018 г.
На 4 септември /вторник/, 16:00 ч. в Заседателната зала на община Сандански се проведе доброволчески уъркшоп YouthUP, SportUP. По време на срещата, експерти на „Асоциация за развитие на българския спорт“ представиха цялостната рамка на програма Еразъм +, както и възможностите, които тя предоставя в сферата на образованието, младежта и спорта, с акцент на възможностите за включване на младите хора в тях. В срещата взеха участие младежи, предеседател на Общински съвет в Сандански, директор и преподаватели в спортното училище в града, треньори по различни видове спорт.

Програмата за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм +“ стартира през 2014 г. и подкрепя дейностите в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежи. Има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Тази година АРБС реализира проект „YouthUP, SportUP", който има за цел да даде възможност на четири международни доброволци да натрупат опит в междукултурната среда и да се запознаят с възможностите, които Европейските политики за младежта предлагат. Представители на Португалия, Словакия и Босна и Херцеговина също се включиха в срещата и участниците от град Сандански имаха възможност да получат информация от първо лице за възможностите, които Европейския съюз предоставя, както и в частност ползите на доброволчеството за местните общности. Проект YouthUP, SportUP е съ-финансиран по програма „Еразъм+“, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси и се реализира в рамките на 2018 година.