АРБС ще приеме 4 доброволци по проект YouthUP, SportUP
09.07.2018 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” ще приеме 4 международни доброволци в България, които ще реализират разнообразни доброволчески дейности за местната общност в София, България.

Основна информация:
• Място: София, България;
• Начало: 11 август 2018
• Край: 08 октомври 2018;
• Продължителност: 59 дни (2 месеца);
• Доброволци: Босна и Херцеговина (2 участници), Португалия и Словакия – по 1 участник от страна.

Информация за проекта:
Асоциация за развитие на българския спорт е създадена през 2010 г. и е неправителствена организация в обществена полза, отдадена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България! Нашият екип е креативен и изпълнен с иновативен дух, които работи за развитието на българския спорт и засилване на спортната култура в България с желание и мотивация. Организираме различни събития в сфери като: предприемачество, гражданство и активно общество. Екипът на организацията се състои от професионалисти от различни полета като: спортни експерти, медийни специалисти, туризъм и настаняване, образование, маркетинг и други. Вярваме, че спортът трябва да бъде част от модерния живот на децата и младите хора и трябва да създава в тях ценности като мотивация, дисциплина и честна игра. Спортът също е отличен начин за предотвратяване на много от проблемите на младите хора като социално изключване, насилие, престъпления и зависимости. Някои от дейностите, които ще бъдат проведени по време на доброволческата служба на четиримата международни доброволци са изброени отдолу:
1. Логистика на спортни събития: организиране на спортни мероприятия, спортни събития за деца и тренировъчни сесии на открито;
2. Тренировъчни сесии: спортни сесии за подкрепа на партньорски спортни клубове – атлетика, тренировки по голф и тенис, тренировки за деца и подрастващи с увреждания, отворени тренировъчни сесии в спортни клубове и училища;
3. Организиране и провеждане на семинари: доброволците ще организират и проведат по един семинар на месец, който ще бъде фокусиран на доброволческите възможности за младите хора и защо те са наистина важни;
4. Развитие на умения: подкрепа по време на провеждането на текущи проекти, по които АРБС работи и обучителния процес на създаване на проекти по Еразъм+;
5. Комуникация: управление на официалната уеб страница на асоциацията и Facebook профила.

ЕДС доброволците, които търсихме с този проект са младежи/социални работници/спортни треньори/учители по физическо възпитание/учители или младежки лидери, които са активни в своята организация и специалисти, които вече имат опит в младежката работа и спортни дейности, но искат да повиши практическите си умения и в същото време да споделят опит помежду си. Доброволците, които ще приемем са млади хора от 18 до 30 годишни, с различна история и опит, които се интересуват от темата за развитие на спорта и са мотивирани да развият компетенциите си във вътрешно-културния диалог и спорта.

Умения, които ще бъдат развити/подобрени по време на доброволческата служба: Способността да се взаимодействат с различни култури и среди и да комуникират на чужд език; изграждане на осведоменост за участието и включването в местни доброволчески дейности; активно участие в обществото; повишаване на самоувереността и отговорността; запознаване с истинската работа зад организацията на събитие, семинари и курсове; превръщане да идеите в действия чрез планиране, организация и управления; способността за разрешаване на проблеми и конфликти в група; научаването на това как се работи в екипи, обучителния процес на това как се работи в ЕС.

Основни задачи:
• Подкрепа на организацията и администрацията на спортните проекти;
• Организация на 2 семинара по време на периода на провеждане на ЕДС - ЕДС като инструмент за придобиване на умения и знания, касаещи доброволчеството;
• Насърчаване на идеята, стояща зад Европейска Доброволческа Служба, Еразъм+ и Европейското гражданство;
• Обучителни сесии: осигуряване на спортни сесии за партньорски спортни клубове – треньори по голф и тенис, тренировки с деца и младежи с увреждания, свободни сесии в спортни клубове и учлища;
• Комуникация: управление на официалната уеб страница на асоциацията и Facebook профила;
• Промотиране на дейностите на асоциацията и доброволчеството в социалната медия, като редовно обновява нашия блог и Facebook страница.
• Да се учи и помага при създаването на проекти и младежки обмени в рамките на програма Еразъм+.

Какво могат да очакват доброволците от този опит?
Доброволците могат да очакват да опитат и научат много за чужда култура по интересен начин, защото животът в град София е ярък и цветен. Доброволците, също ще имат възможността да участват в организацията на много спортни дейности, игри и събития и да научат малко повече за това как се е получила тази организация и как всички тези дейности влияят общността на града. Накрая доброволците ще имат много нови културни знания и умения, които ще им бъдат полезни за личностното и професионално развитие в бъдеще. И не на последно място, доброволците ще получат официален сертификат, за да могат да докажат натрупаните знания и умения.