ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: ESVOL

КОНТРОЛНА ESVOL ТРЕНИРОВКА СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ
22.02.2021 г.
На 22 февруари 2021 г., в София, България, при спазване на всички противоепидемичени мерки се проведе контролна тренировка по волейбол, в която се включиха трениращите деца във волейболен клуб «Ахил» под ръководството на Димитър Дудулов и Александър Рашков. Подобряването на физическото и психическото развитие със сигурност е най-важният принос на спорта за децата. Чрез него те развиват физически умения, създават нови приятелства, забавляват се, учат се да работят в екип, научават принципите на честна игра, подобряват самочувствието си. Във волейболен клуб „Ахил“ добре знаят, че детският характер и морални принципи се формират чрез честна игра. Децата, които активно се занимават със спорт, могат да бъдат отлични модели за подражание на своите връстници, като в същото време, придобиват качества като дисциплина (физическа, психическа или тактическа) и умение да организират времето си, спазване на срокове, набелязване и постигане на цели (лични, професионални, спортни, академични и тн.)

По време на тренировката беше представена онлайн обучителна плаформа за доброволци, създадена в рамите на проект ESVOL, съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Обучителната платформа е безплатна и обхваща разнородни елементи от доброволчеството в спорта, като набляга на социалните аспекти, и е подходяща за спортни доброволци, младежи и младежки работници с интерес към спортни събития, треньори по вид спорт, спортни експерти.

ГЕЙМИФИЦИРАНАТА ОБУЧИТЕЛНА ПЛАТФОРМА ESVOL Е НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ВКЛЮЧВА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В 5 РАЗЛИЧНИ МОДУЛА:
• Модул 1 – Доброволчество и лидерство;
• Модул 2 – Социална иновация;
• Модул 3 – Социално включване в Спортни проекти;
• Модул 4 – Социално равенство в Спортни проекти;
• Модул 5 – Организационни аспекти /Управление, Сигурност по време на спортни събития.

За да се премине през обучението е необходима регистрация в платформата, налична на адрес:
https://esvol.netlify.app/login
като след успешно преминаване на обучението и положен тест се генерира сертификат, който участниците могат да свалят от платформата. Обучителната платформа за доброволци е на разположение на спортните клубове в България и ще бъде достъпна на 28 февруари 2021г за желаещите български доброволци и младежи, които имат желание да се включат в доброволчески инициативи в спорта.
Проект ESVOL, съ-финансиран по програма Еразъм+, има за цел да насърчи социалното лидерство и образованието в сферата на социалните иновации за спортните доброволци, което ще доведе до създаване на нови идеи за бизнеса/социалната сфера, свързана със спорта.