ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: ESVOL

Контролна ESVOL тренировка се проведе в София
07.02.2021 г.
На 7 февруари 2021 в София, България, при спазване на всички противоепидемичени мерки се проведе контролна тренировка по волейбол, в която се включиха трениращите във волейболен клуб «Ахил». По време на тренировката беше представена онлайн обучителна плаформа за доброволци, създадена в рамите на проект ESVOL, съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Обучителната платформа е безплатна и обхваща разнородни елементи от доброволчеството в спорта, като набляга на социалните аспекти, и е подходяща за спортни доброволци, младежи и младежки работници с интерес към спортни събития, треньори по вид спорт, спортни експерти.

Геймифицираната обучителна платформа ESVOL е на английски език и включва образователни материали в 5 различни модула:
• Модул 1 – Доброволчество и лидерство;
• Модул 2 – Социална иновация;
• Модул 3 – Социално включване в Спортни проекти;
• Модул 4 – Социално равенство в Спортни проекти;
• Модул 5 – Организационни аспекти /Управление, Сигурност по време на спортни събития.

За да се премине през обучението е необходима регистрация в платформата, налична на адрес: https://esvol.netlify.app/login, като след успешно преминаване на обучението и положен тест се генерира сертификат, който участниците могат да свалят от платформата. Обучителната платформа за доброволци е на разположение на спортните клубове в България и ще бъде достъпна на 15 февруари 2021г за желаещите български доброволци и младежи, които имат желание да се включат в доброволчески инициативи в спорта.

Проект ESVOL, съ-финансиран по програма Еразъм+, има за цел да насърчи социалното лидерство и образованието в сферата на социалните иновации за спортните доброволци, което ще доведе до създаване на нови идеи за бизнеса/социалната сфера, свързана със спорта.