ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: ESVOL

22.02.2021
На 22 февруари 2021 г., в София, България, при спазване на всички противоепидемичени мерки се проведе контролна тренировка по волейбол, в която се включиха трениращите деца във волейболен клуб «Ахил» под ръководството на Димитър Дудулов и Александър Рашков. Подобряването на физическото и психическото развитие със сигурност е най-важният принос на спорта за децата. Чрез него те развиват физически умения, създават нови приятелства, забавляват се, учат се да работят в екип, научават принципите на честна игра, подобряват самочувствието си. Във волейболен клуб „Ахил“ добре знаят, че детският характер и морални принципи се формират чрез честна игра. Децата, които активно се занимават със спорт, могат да бъдат отлични модели за подражание на своите връстници, като в същото време, придобиват качества като дисциплина (физическа, психическа или тактическа) и умение да организират времето си, спазване на срокове, набелязване и постигане на цели (лични, професионални, спортни, академични и тн.)
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.02.2021
На 7 февруари 2021 в София, България, при спазване на всички противоепидемичени мерки се проведе контролна тренировка по волейбол, в която се включиха трениращите във волейболен клуб «Ахил». По време на тренировката беше представена онлайн обучителна плаформа за доброволци, създадена в рамите на проект ESVOL, съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Обучителната платформа е безплатна и обхваща разнородни елементи от доброволчеството в спорта, като набляга на социалните аспекти, и е подходяща за спортни доброволци, младежи и младежки работници с интерес към спортни събития, треньори по вид спорт, спортни експерти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.09.2020
Европейската седмица на спорта #BeActive се проведе за шеста поредна година, като между 23 и 30 септември 2020 всички жители и гости на София имаха възможността да станат част от най-големия спортен празник в Европа. Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия, която се провежда през септември в цяла Европа от 2015 г. насам. Чрез седмицата, която се провежда под формата на кампания за повишаване на осмедомеността, се популяризират многобройните ползи от спортуването и физическата активност, като в нея могат да участват всички, независимо от възраст, произход и физическо състояние.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.09.2019
В периода 05 – 06 септември 2019, в София, България се проведе втора международна среща по проект “European Sport Volunteers as a Social Leader and Social Innovator-ESVOL” /Европейските доброволци в спорта като социален лидер и иноватор/, домакинствана от Асоциация за развитие на българския спорт. По време на срещата партньорските организации обсъдиха реализираните до момента дейности по проекта и утвърдиха предстоящите дейности в рамките на проект ESVOL. Събитието се проведе в защитеното кафене на фондация „Светът на Мария“ - място за трудова рехабилитация и усъвършенстване на умения, съобразени с индивидуалните потребности на заетите в него хора с интелектуални затруднения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.06.2019
Въпросник по проект “European Sport Volunteers as a Social Leader and Social Innovator-ESVOL” /Европейските доброволци в спорта като социален лидер и иноватор/, има за цел да анализира отношението в държавите членки относно социалното лидерство и иновациите в спорта, което е свързано с въвеждането на иновации (научни, управленски и методологични) в сферата на спортната доброволческа дейност. Въпросника е анонимен и вашите отговори ще бъдат използвани единствено за подготовка на отворен онлайн курс (MOOC) за социално лидерство и иновации за доброволците в спорта. - Линк към въпросника: https://esvol.typeform.com/to/zXg7kW
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.02.2019
В периода 24 – 27 февруари 2019, в Истанбул, Турция се проведе първа международна среща по проект “European Sport Volunteers as a Social Leader and Social Innovator-ESVOL” /Европейските доброволци в спорта като социален лидер и иноватор/, домакинствана от Спортна доброволческа организация. По време на срещата партньорските органзиации обсъдиха дейностите по проекта и утвърдиха график за реализацията им, като от страна на българската организация – партньор, Асоциация за развитие на българския спорт, взеха участие Йоанна Дочевска, председател на АРБС и Валя Ангелова, доброволец в организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.11.2018
Според официалните данни от ЕС, европейското общество понастоящем страда последиците от липсата на участие в спорта и физическата активност и обществото често не е наясно със значението на здравословния начин на живот.
ВИЖ ПОВЕЧЕ