Въпросник по проект ETS for Youth Equality
22.07.2019 г.
Проект Обучение чрез спорт за младежко равенство /ETS for Youth Equality (EYE)/ е двугодишно стратегическо партньорство в сферата на младежта, което в насочено към създаването на нови образователни възможности за младежи с увреждания (предимно интелектуални) чрез използване на иновативната методология Обучение чрез спорт, която подпомага развитието на трансверсалните умения чрез използване на неформални методи на обучение. Една от първите дейности по проекта има за цел да анализира нагласите на неправителствените, образователни и спортни организации в България, Ирландия и Италия относно заетостта на хора с интелектуални увреждания.

Въпросникът е наличен тук (на Английски език): https://s.surveyplanet.com/23BNybRKc

Цели на проекта:
⇢ Да проведе кратко обучение на спортни и обучителни специалисти, работещи с младежи с интелектуални увреждания и да ги подготви за ползване на неформални методи в работата си – 5 души от всяка държава;
⇢ Да създаде 6 доклада, реализирани на няколко езика и разпространявани свободно, които да обобщят резултатите от добрите практики и обучителни методологии, включващи млади хора с увреждания;
⇢ Да създаде инклузивен обучителен формат, ползващ методологията Обучение чрез спорт за включване на младежи с увреждания, който ще бъде тестван във всяка от партньорските държави, а неговата ефективност ще адаптирана (при нужда);
⇢ Да разработи практически наръчник „Обучение чрез спорт като Пътеводител за включване за младежки работници и спортни специалисти“, който да бъде ползван като ръководство за работа с младежи с увреждания в партньорските държави и в Европа;
⇢ Да разработи е-платформа, която да бъде достъпна за хора с увреждания и да включва разработените в рамките на проекта обучителни материали;
⇢ Да създаде 10 видео въведения за младежки работници и спортни специалисти, чрез които да бъде обяснена методологията Обучение чрез спорт.


Партньори:
Спешъл Олимпикс Европа – Азия – Ирландия;
Мине Ваганти – Италия;
Асоциация за развитие на българския спорт;

Проект Обучение чрез спорт за младежко равенство /ETS for Youth Equality (EYE)/ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.