ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Eco Friendly Sport

ЕКО-ФРЕНДЛИ СЪБИТИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ХРАМ „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО“
30.09.2021 г.
На 26.09.2021 в град София по време на Неделно училище към Храм „Рождество Христово“ в ж.к. Младост, гр. София бяха засадени цветни храстчета с цел облагородяване на територията около църквата. Тази еко инициатива беше съфинансирана по проект Eco-friendly Sports.

Проектът има за цел да даде възможност на младите хора да бъдат осведомени по теми за устойчивост и опазване на природата, за да станат активни граждани, промотиращи тези проблеми в своя живот чрез създаване на ценни взаимодействия със спортния сектор. Дейностите имат за цел да канализират енергията на младите хора за популяризиране на концепцията за спорт, екология, благополучие и подобряваща здраветофизическа активност. Целта на проекта е да насърчава спорта и физическата активност, които не само допринасят за по-добро здраве, но имат и положително въздействие върху околната среда (2 в 1).

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА СА:
• Да популяризира и развива нови методи за обучение в областта на околната среда чрез спорт;
• Да се увеличи количеството на организирани събития - събиране на най-добри практики като събития за почистване, плогинг, засаждане на дървета, изграждане на къщички за птици, ремонт на кафенета и др.;
• Да насърчава ангажираността на гражданите със спорт, но и да ги насърчава да предприемат действия за по-добра околна среда;
• Да подобри знанията и опита на представители на спортни клубове и младежки работници относно концепцията за еко-спорта;
• Да бъде в близост до и извършването на дейности в природни райони и да дава безценни възможности в градския начин на живот, за да се поддържа физическото и психическото здраве на хората и значително да намалят нивата на стрес;
• Да допринесе за социалното включване на младите хора в неравностойно положение;
• Да се изгради общество, което да се чувства близо и привързано към природата, ще допринесе за устойчивото използване на природните ресурси и по този начин изграждането на устойчиви градове;
• Повишаването на признаването на природната стойност сред градското население ще има пряк принос за опазването на природата (опазването на природата е тясно свързано с политиците и лицата, вземащи решения и живеещите в градските общества);
• Да генерира обществена осведоменост относно възможната връзка на спорта и опазването на околната среда.

ECO-FRIENDLY SPORTS ЦЕЛИ ДА РЕАЛИЗИРА НЯКОЛКО ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ:
1. Три международни срещи на представители на партньорски организации;
2. Проучване на вече организирани събития - събиране на най-добри практики и възможни методи за съчетаване на спорт и опазване на околната среда;
3. Мобилизиране и изграждане на капацитет на младите хора за споделяне на опит по програми за спорт и образование;
4. Подготовка на програми за спорт и природа;
5. Разпространение на разработения модел в други избрани спортни клубове и в наличните институции. Местни събития (ще се организират най-малко 8 местни еко-спортни събития, организирани във всяка страна партньор. Организациите-партньори ще се съсредоточат върху участието и на децата и младите хора в неравностойно положение - например мигранти, млади хора с по-малко възможности, малцинства, NEET, роми или млади хора в радикализация и т.н.);
6. Събития за разпространение в две пилотни страни за представители на спортни клубове, спортни асоциации, но също така и младежки работници, учители, представители на НПО с цел представяне на резултати от научни изследвания и организирани събития; Споделяне на идентифицирани добри практики, обсъждане и разработване на нови методи, които биха могли да бъдат използвани в бъдеще;7. Подготовка на публикация и финален доклад, където ще бъде представен проектът, популяризиращ различни видове методи и събития, които могат да бъдат организирани, съвети как да се организират еко-спортни събития и програми, как да ги направите по-интерактивни и забавни (особено когато доброволците са деца) , обобщаване на Уебсайтове където може да бъде намерена повече информация и т.н.;
8. Заключителна конференция и среща за оценка, където ще бъдат представени резултатите от проекта.

Проект Eco-friendly Sports е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.