ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Eco Friendly Sport

Въпросник по проект Eco Friendly Sport
22.06.2020 г.
Проект Eco Friendly Sport има за цел да даде възможност на младите хора да бъдат осведомени и квалифицирани по теми за устойчивост и опазване на природата, за да станат активни граждани, промотиращи тези проблеми в своя живот чрез създаване на ценни взаимодействия със спортния сектор. Дейностите имат за цел да канализират енергията на младите хора за популяризиране на концепцията за спорт, екология, благополучие и подобряваща здраветофизическа активност. Целта на проекта е да насърчава спорта и физическата активност, които не само допринасят за по-добро здраве, но имат и положително въздействие върху околната среда (2 в 1).

Една от първите дейности по проекта е проучване, което има за цел да събере съвети и препоръки от организаторите на различни екологични спортни събития, които да бъдат в полза на бъдещите организатори, с цел да се мотивират и други, които да реализират много събития като Вашите в другите части на света! Ще Ви бъдем много благодарни, ако отговорите на няколко наши въпроса.

Линк към въпросника:
https://forms.gle/y7DoZX2zXxQX1WK57

Това проучване се реализира, като една от дейностите по проект "Eco-Friendly Sports", който има за цел да увеличи броя на тези събития и да събере добри практики (съ-финансиран по програма Еразъм+). Благодарим Ви предварително!

Повече информация за проекта можете да откриете тук: https://www.ecofriendlysport.eu/