ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Eco Friendly Sport

14.06.2022
Проект Eco-friendly Sports има за цел да даде възможност на младите хора да бъдат осведомени по теми за устойчивост и опазване на природата, за да станат активни граждани, промотиращи тези проблеми в своя живот чрез създаване на ценни взаимодействия със спортния сектор. Дейностите имат за цел да канализират енергията на младите хора за популяризиране на концепцията за спорт, екология, благополучие и подобряваща здраветофизическа активност. Целта на проекта е да насърчава спорта и физическата активност, които не само допринасят за по-добро здраве, но имат и положително въздействие върху околната среда (2 в 1).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.03.2022
На 27.03.2022 в град Анкара, Турция се проведе финална коференция по проект Eco-friendly Sports. На конференцията бяха представени и обсъдени проведените дейности и резултатите по проекта. Присъстваха местни организации, чиято дейност е тясно свързана с темата, както и бяха поканени незрящи хора, които практикуват колоездене с придружител с колело “Тандем”, към въпросните еко-организации с цел приобщаващ към обществото природосъобразен спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.11.2021
На 30.11.2021г. в град София се проведе събитие по проект Eco-friendly Sports за представители на спортни клубове, спортни асоциации, младежки работници, учители и представители на НПО с цел представяне на резултати от научни изследвания и организирани събития по време на проекта. Споделени и обсъдени бяха идентифицирани добри практики и нови методи, които биха могли да бъдат използвани в бъдеще.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.10.2021
На 05.10.2021 в 131. СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев" в ж.к. Младост, гр София по време на час на класа с един от 7-мите класове се проведе лекция на тема "Пчелите и тяхната жизнено важна функция за съществуването на живот на Земята". Еко-мероприятието започна с енерджайзър с цел промотиране на физическата активност сред младите хора и завърши с монтиране на 3 хотела за пчели и насекоми в двора на училището. Учениците бяха много щастливи от случващото се и изразиха мнение, че им е подействало много вдъхновяващо за напред.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.09.2021
На 26.09.2021 в град София по време на Неделно училище към Храм „Рождество Христово“ в ж.к. Младост, гр. София бяха засадени цветни храстчета с цел облагородяване на територията около църквата. Тази еко инициатива беше съфинансирана по проект Eco-friendly Sports.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.09.2021
В периода 08.09.-10.09.2021 в град Лисабон, Португалия се проведе партньорска среща по проект Eco-friendly Sports. На срещата бяха презентирани активностите проведени до този момент от партньорските организации, както и бяха обсъдени бъдещите дейности по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.08.2021
На 31 август 2021 година в Приморско, България, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучение по проект „Eco friendly sport“, организирано в партньорство с ръководството на волейболен клуб „Ахил“, София. В събитието взеха участие над 40 деца и младежи, които се включиха в образователни и спортни дейности, фокусирани върху различните аспекти на цялостния здравословен начин на живот (спорт, физическа активност и здравословно хранене).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.08.2021
На 14 август 2021 година в Германски манастир Св. Иван Рилски, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучение по проект „Eco friendly sport“, организирано в партньорство с ръководството на манастира, Неделно училище към храм „Рождество Христово“ град София и Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.07.2021
На 05.07.2021 г. в Клисурски манастир „Св. Св. Кирил и Методий“, се проведе „Eco friendly sport” събитие, организирано в партньорство с ръководството на манастира Игумения Майка Таисия, Архимандрит Антим, Неделно училище към храм „Рождество Христово“ жк. Младост 3, София, Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА) и Асоциация за развитие на българския спорт. Бяха проведени две от разработените по време на проекта събития: Greenhouse effect workshop и Water bottle session. Бяха проведени беседи по темите с децата, а описаните дейности адаптирани за голяма група деца.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.09.2020
Европейската седмица на спорта #BeActive се проведе за шеста поредна година, като между 23 и 30 септември 2020 всички жители и гости на София имаха възможността да станат част от най-големия спортен празник в Европа. Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия, която се провежда през септември в цяла Европа от 2015 г. насам. Чрез седмицата, която се провежда под формата на кампания за повишаване на осмедомеността, се популяризират многобройните ползи от спортуването и физическата активност, като в нея могат да участват всички, независимо от възраст, произход и физическо състояние.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.06.2020
Проект Eco Friendly Sport има за цел да даде възможност на младите хора да бъдат осведомени и квалифицирани по теми за устойчивост и опазване на природата, за да станат активни граждани, промотиращи тези проблеми в своя живот чрез създаване на ценни взаимодействия със спортния сектор. Дейностите имат за цел да канализират енергията на младите хора за популяризиране на концепцията за спорт, екология, благополучие и подобряваща здраветофизическа активност. Целта на проекта е да насърчава спорта и физическата активност, които не само допринасят за по-добро здраве, но имат и положително въздействие върху околната среда (2 в 1).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.10.2019
Неизбежно е да започнем незабавни действия за намаляване на ефекта от изменението на климата. Не само да намаляваме, използваме повторно и рециклираме, но можем активно да допринесем за защитата на нашата планета и да предприемем директни действия. Замърсяването е огромен проблем, а липсата на рециклиране е още по-голямо предизвикателство. Затова през последните години се развиват и популяризират нови видове дейности, за да се справим и с двете - липсата на физическо движение на хората, но и увеличаване на замърсяването на нашата природа, плажове, гори…
ВИЖ ПОВЕЧЕ