ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: DU MOTION

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВО В СПОРТА СЕ ПРОВЕДОХА В ДУБРОВНИК
02.05.2022 г.
Дубровник, 2 май 2022 г. - 240 доброволци, обучени да участват в спортни състезания в повече от 25 национални и международни спортни събития, голямо проучване на доброволчеството, включващо над 200 спортни клуба, един милион и двеста хиляди души достигнати, наръчник за доброволчество в спортни състезания, обхващащ всички аспекти на организацията на спортно събитие - това са само част от резултатите от 30-месечния проект на ЕК - "Du Motion", представен днес на Международната конференция за доброволчеството в спорта в Лазарети в Дубровник.

Конференцията беше открита от кмета на град Дубровник Мато Франкович и генералния секретар на Спортната асоциация на Дубровник и директор на Du Motion Ален Бошкович.

Представители на Хърватския олимпийски комитет, Министерството на спорта и туризма, състезанията Du Motion и Mostar Run и Доброволческия център в Дубровник участваха в панели за доброволчеството в Хърватия и местни спортни състезания.

Беше изтъкнато, че в Хърватия само 4% от хората се занимават с доброволчески дейности и че има много възможности за подобрение. Създаването на подходяща законодателна рамка и по-доброто свързване на участници на местно, регионално и национално ниво са сред основните предпоставки за това и именно Du Motion е изтъкнат като пример за добра практика в организирането на доброволци в спорта.

Това потвърдиха млади доброволци, посланици на проекта на ЕС от Хърватия, България, Италия, Полша, Швеция и Турция, които разказаха за опита си от доброволчеството на наскоро проведения Дубровник полумаратон.

Конференцията приключи с надеждата, че този проект ще допринесе за по-нататъшното развитие на доброволчеството в спорта и ще насърчи други заинтересовани страни да се ангажират активно и да споделят опит.

Припомняме още веднъж, че проект „DuMotion” е съ-финансиран със средства, осигурени чрез програма Еразъм +: Спорт на Европейския съюз в размер на почти 300 хиляди евро и с подкрепата на Службата за неправителствени организации на Република Хърватия.