Проект: DU MOTION

ЗАПОЧНАХМЕ НАШАТА ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ
30.12.2021 г.
Дубровник, 27 декември 2021 г. - „Това е чудесен начин да се запознаете с нови хора, да се забавлявате и да научете нещо ново. Усещането за принос към общността и да правиш нещо наистина полезно е много удовлетворяващо.” - Това са някои от впечатленията на участниците, които през последните месеци станаха част от Европейски проект за обучение на доброволци при организиране на спортни събития наречен „DU MOTION“, осъществен от 7 партньорски организации. След завършване на теоретичната част, доброволци от 6 страни партньори (с изключение на Белгия) ще могат да участват в национални и международни спортни събития.

Гордеем се с начина, по който доброволците изпълняват своите ангажименти по този Европейски проект, въпреки че работим в трудни обстоятелства поради многото епидемиологични ограничения и забавяне на определени дейности. Това ни показва колко готови сме всъщност да приложим знанията, придобити от образованието. Също така е важен и приносът на доброволците към спортните събития. Доброволчеството в спорта е един от многото начини за принос към местната общност и придобиване на умения за личностно развитие. С този проект, ние повишаваме осведомеността и важността на доброволчеството. Вярваме, че положителната енергия и преживявания от нашите доброволци ще привлекат някои нови лица, които сами по себе си ще доброволстват в спортни събития.

Обучението на доброволци и участието в различни спортни събития служи като подготовка по проект DU MOTION и финалната конференция в началото на май 2022 г. в Дубровник. Посланици-доброволци от България, Хърватия, Италия, Полша, Швеция и Турция ще имат възможността да разменят опит и участват заедно в шестото издание на DU MOTION Runners' Days Dubrovnik.