ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: DU MOTION

ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ В СПОРТА СЕ ПРОВЕДЕ В ЧЕПЕЛАРЕ
21.09.2021 г.
В периода 18-19 септември 2021, в гр. Чепеларе се проведе обучение на младежи в сферата на доброволчеството по време на спортни събития, реализирано от Асоциация за развитие на българския спорт по проект Du Motion, който има за цел да обучи доброволци как да организират национални и международни спортни състезания. Инициативата провежда подобни обучения в Хърватия, Белгия, България, Италия, Полша, Швеция и Турция, а след проведените образователни дейности предстои етап на практика за младежите по време на национални и международни спортни състезания, като 5 младежи, реализирали успешно своята практика ще имат възможност да участват като доброволци на международен маратон в Хърватска през пролетта на 2022г. Събитието събра ученици от СУ „Васил Дечев“ и Спортно училище „Олимпийски надежди“ и беше проведено благодарение на професионалното домакинство и организация на директорът Радослав Аговски.

Проектът, съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз в разработи модули, които ще се използват за обучението на доброволци. Чрез тези обучения доброволците се запознават с всички аспекти на организирането на големи спортни събития, логистично обслужване, управление на събития и организацията на състезания и най-актуалната тема, касаеща въздействието на COVID-19 върху спортни събития. В рамките на проект ще бъде разработен и наръчник, обобщаващ информацията за работа с доброволци при спортни събития и тяхното успешно обучение.

Доброволците, които са се преминали през обучителната програма като част от проекта "Du Motion" имат възможност да се включат като доброволци на поне едно национално и едно международно състезание до края на годината. Най-добрите сред тях ще станат посланици на Проекта на своите страни на Финалното събитие през май 2022 в Дубровник.

www.du-motion.com/EPS
www.facebook.com/dumotionEPS
www.instagram.com/dumotioneps