ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: DU MOTION

АРБС взе участие в трета работна среща по проект Du Motion
30.11.2020 г.
На 30.11.2020 г., представители на седем държави от Белгия, България, Италия, Полша, Турция, Хърватия и Швеция, проведоха трета международна работна среща по проект „Du Motion“. Първоначално планирана да се проведе във Варшава, срещата се проведе в онлайн среда поради пандемичната обстановка в Европа.

Организациите-партньори по проект „Du Motion“ от Белгия, България, Италия, Полша, Турция, Хърватия и Швеция продължават да подготвят материали за обучение, което ще стартира през 2021 г. Чрез подготвената обучителна методология, доброволците ще имат възможността да бъдат обучени на всички аспекти по организацията на спортно събитие - от подготвителни дейности и логистика до дейности, които протичат по време на самото спортното състезание.
Специален иновативен модул, ще бъде посветен на въздействието на COVID-19 върху спортните събития като универсално предизвикателство, с което всички организатори се сблъскват за първи път. Следващите стъпки на екипа включват:
• завършване на материалите по проекта;
• изготвяне на наръчник;
• избиране на формат, в който ще се проведат обученията, планирани във всички страни партньори с изключение на Белгия.

Съзнавайки значението и отговорността при работата с доброволци и надявайки се, че настоящата епидемиологична ситуация скоро ще приключи, участниците в проекта работят по всички дейности с темпо, което ще им позволи въпреки предизвикателствата свързани с COVID-19, да проведат международна доброволческа конференция в Дубровник, Хърватия през Април 2022 г