ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: DU MOTION

Онлайн среща по проект Du Motion
07.09.2020 г.
Екипът на проекта проведе втората си международна среща.


Европейският проект „Du Motion“, който има за цел да обучи доброволци как да организират национални и международни спортни състезания, събра на 6 септември 2020 своите представители от седем държави и проведе втората работна среща, като по този начин обяви продължаването на планираните си дейности. Първоначално планирана за юни, срещата се проведе онлайн вместо в Швеция, поради настоящата ситуация с пандемията от коронавирус и трудностите по отношение на международните пътувания.

На срещата присъстваха всички партньори, участващи в проекта. В допълнение към екипа на Du Motion от Дубровник, като представител на Хърватия, това са организации от Белгия, България, Италия, Полша, Швеция и Турция.

Проектът, съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз в момента разработва модул, който ще се използва за обучението на доброволци. Участниците трябва да разработят всички задачи, необходими за организацията на спортните събития. Отговорни за дейностите са българските (АРБС) и турските (KARGENC) партньори по проекта.

Следващата планирана среща е насрочена за ноември, когато програмата и методът на обучение за доброволци ще бъдат финализирани, въз основа на подготвените модули.