ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: DU MOTION

АРБС е партньор в проект DU MOTION
02.10.2019 г.
Спортният сектор е в състояние да мобилизира повече доброволци, отколкото всеки друг сектор. Доброволците са ключови за успеха на международните и национални спортни събития. Организаторите на спортни събития разчитат на знанията, уменията и опита на доброволците, за да провеждат събития. Мащабът на участието на доброволци в спортни събития е значителен, създава потенциал за широк спектър от икономически, социални, културни и обществени ползи. В повечето държави-членки спортното движение няма да съществува без доброволчество.

Целта на проект DU MOTION е да обучи доброволци, които да помагат в организирането на национални и международни спортни събития. Организирането на всяко спортно състезание изисква ангажиране на доброволци, броят им е по-малко скромен в национални/местни и регионални състезания, но за организирането на европейски и световни състезания броят на доброволците, участващи в дейности, често надвишава 300, 400 души.

С този проект партньорите имат за цел да насърчат по-нататъшното активно занимание на доброволците, не само със спортни събития, но и в спортни клубове и спортни организации, тъй като те повишават своите компетенции, развиват умения и отварят възможности за заетост, предприемачество и самостоятелна заетост. Доброволците също ще участват в международни състезания извън своята страна с допълнителна стойност, ще придобият нови знания, нови познанства и ще създадат положителни мрежи. Подчертаваме, че ще обърнем специално внимание при избора на доброволци, които да включват хора с увреждания и хора от маргинализирани групи.
Доброволците изпълняват много критични роли в спорта, включително като треньори, служители, мениджъри на екипи, администратори и членове на борда и комисиите; с много лица, изпълващи множество роли. Доброволците допринасят за социалната и икономическата стойност на спорта, особено на нивото на общността.

Проект DU MOTION е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.