10.03.2020
Du Motion е проект в рамките на Програма Еразъм+ Спорт, който има за цел да подкрепи спортни клубове и организации, работещи с доброволци по време на спортни събития. Целта на проучването е да се установи ...
30.01.2020
В периода 28-30 януари 2020 г., в Брюксел, Белгия се проведе първа партньорска среща по пр...
02.10.2019
Спортният сектор е в състояние да мобилизира повече доброволци, отколкото всеки друг секто...