Проект: DU MOTION

30.12.2021
Дубровник, 27 декември 2021 г. - „Това е чудесен начин да се запознаете с нови хора, да се забавлявате и да научете нещо ново. Усещането за принос към общността и да правиш нещо наистина полезно е много удовлетворяващо.” - Това са някои от впечатленията на участниците, които през последните месеци станаха част от Европейски проект за обучение на доброволци при организиране на спортни събития наречен „DU MOTION“, осъществен от 7 партньорски организации. След завършване на теоретичната част, доброволци от 6 страни партньори (с изключение на Белгия) ще могат да участват в национални и международни спортни събития.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.12.2021
Доброволци от 6 европейски държави вече прилагат придобитите знания в местни и международни спортни състезания Най-важната фаза от европейския проект за обучение на доброволци в организацията на спортни събития, ръководена от Спортната асоциация на Дубровник, е била успешно завършено. Представители на шест страни партньори проведоха поредица от лекции през последните месеци, през които се включиха цели 240 доброволци от Хърватия, България, Италия, Полша, Швеция, Турция и бяха запознати с всички аспекти на организацията на спортни събития, от логистиката и управление до конкуренция в спорта и въздействието на COVID-19 върху спортни събития.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.09.2021
В периода 18-19 септември 2021, в гр. Чепеларе се проведе обучение на младежи в сферата на доброволчеството по време на спортни събития, реализирано от Асоциация за развитие на българския спорт по проект Du Motion, който има за цел да обучи доброволци как да организират национални и международни спортни състезания. Инициативата провежда подобни обучения в Хърватия, Белгия, България, Италия, Полша, Швеция и Турция, а след проведените образователни дейности предстои етап на практика за младежите по време на национални и международни спортни състезания, като 5 младежи, реализирали успешно своята практика ще имат възможност да участват като доброволци на международен маратон в Хърватска през пролетта на 2022г. Събитието събра ученици от СУ „Васил Дечев“ и Спортно училище „Олимпийски надежди“ и беше проведено благодарение на професионалното домакинство и организация на директорът Радослав Аговски.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.07.2021
Представители от седем държави се събраха на международна среща по европейския проект "Du Motion", който има за цел да обучи доброволци в организирането на национални и международни спортни състезания. Те проведоха четвъртата си транснационална работна среща на 5 и 6 юли в турския град Сакария, с домакин Kargenc Club.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.11.2020
На 30.11.2020 г., представители на седем държави от Белгия, България, Италия, Полша, Турция, Хърватия и Швеция, проведоха трета международна работна среща по проект „Du Motion“. Първоначално планирана да се проведе във Варшава, срещата се проведе в онлайн среда поради пандемичната обстановка в Европа.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.10.2020
Целта на проект DuMotion е да подобри компетенциите на доброволците, да ги ангажира не само в спортни събития, но и тяхното по-силно участие и ангажираност в спортни клубове и спортни организации, което може да засили предприемачеството и заетостта, да придобият опит, нови знания и умения. Проектът е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския Съюз.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.09.2020
Екипът на проекта проведе втората си международна среща.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.03.2020
Du Motion е проект в рамките на Програма Еразъм+ Спорт, който има за цел да подкрепи спортни клубове и организации, работещи с доброволци по време на спортни събития. Целта на проучването е да се установи актуалната ситуация в спортните клубове и организации, работещи с доброволци и да се идентифицират областите на подобрение. Молим Ви, да отговорите на въпросите по-долу като представител на добворолец в спорта или на вашия спортен клуб/организация. Това ще отнеме само няколко минути. Отговорите Ви са напълно анонимни и участието Ви е доброволно. Отговорите ще бъдат анализирани и представени само на групово ниво. Благодарим Ви за участието!
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.01.2020
В периода 28-30 януари 2020 г., в Брюксел, Белгия се проведе първа партньорска среща по проект „DU MOTION“, в който участват партньори от Белгия, България, Хърватия, Италия, Полша, Швеция и Турция. От страна на “Асоциация за развитие на българския спорт” взеха участие Калинка Гударовска и Ивайло Здравков, членове на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.10.2019
Спортният сектор е в състояние да мобилизира повече доброволци, отколкото всеки друг сектор. Доброволците са ключови за успеха на международните и национални спортни събития. Организаторите на спортни събития разчитат на знанията, уменията и опита на доброволците, за да провеждат събития. Мащабът на участието на доброволци в спортни събития е значителен, създава потенциал за широк спектър от икономически, социални, културни и обществени ползи. В повечето държави-членки спортното движение няма да съществува без доброволчество.
ВИЖ ПОВЕЧЕ