22.10.2020
Целта на проект DuMotion е да подобри компетенциите на доброволците, да ги ангажира не само в спортни събития, но и тяхното по-силно участие и ангажираност в спортни клубове и спортни организации, което мо...
07.09.2020
Екипът на проекта проведе втората си международна среща.
10.03.2020
Du Motion е проект в рамките на Програма Еразъм+ Спорт, който има за цел да подкрепи спорт...
30.01.2020
В периода 28-30 януари 2020 г., в Брюксел, Белгия се проведе първа партньорска среща по пр...
02.10.2019
Спортният сектор е в състояние да мобилизира повече доброволци, отколкото всеки друг секто...