16.08.2016
“DRIVE - Develop Rewarding, Inspiring Values for Everyone who participates” е обучителен курс, който ще открие значението на спорта като инструмент за обучение и превенция, насърчаване на социалното приобщ...
20.04.2016
“DRIVE - Develop Rewarding, Inspiring Values for Everyone who participates” е обучителен к...
17.12.2015
“DRIVE - Develop Rewarding, Inspiring Values for Everyone who participates” е обучителен к...