ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: DANCING WITH HEALTH

DancingWithHealth отличен като иновативен проект от Европейската Комисия
22.04.2021 г.
Европейската Комисия публикува финалния си доклад относно Картографирането на иновативни практики в ЕС за насърчаване на спорта извън традиционните структури. Целта на изследването е да предостави по-широко разбиране на това как спортната практика се развива в днешното общество и как спортното движение се адаптира към тази еволюция.

За целта, в проучването са отразени новаторски инициативи, разработени от всички 27 държави-членки на ЕС, които насърчават спорта и физическата активност. Картографирането представя колекция от добри практики на иновативни инициативи и предоставя цялостен анализ на ключовите им характеристики, които създават иновациите в спортната практика. Изследването подчертава факта, че иновативните практики, насърчаващи спорта и физическата активност вече съществуват на европейско, национално, регионално и местно ниво, на почти всяко географско местоположение от градския, периферния или селския контекст и са адресирани до всички социално-икономически и демографски категории. Освен това, тъй като насърчаването на спорта и физическата активност често се отнася до нови и атрактивни начини за практикуването им, инициативите се провеждат извън познатите спортни структури (спортни федерации, спортни клубове) и са по-тясно свързани с личната среда на хората (на закрито и на открито, у дома, в училище, на работа, по време на пътуване до работа или през свободно време). Въпреки това, вече утвърдените спортни структури също правят нововъведения, за да продължат да привличат хора (особено млади) към спортната практика.

В изданието, като добра практика от България, е включена инициативата DancingWithHealth (Танцувай със Здравето), която е съ-финансирана по Програма Еразъм+ на Европейския Съюз и чиято цел е да насърчи физическата активност, под формата на танц, сред преборилите се с рак на гърдата и жените, преминали през лечение, на възраст 30-65 години, като им предостави иновативен танцов протокол, който да ги ангажира с умерена/енергична физическа активност. По време на дейностите, в България бяха проведени различни дейности и бе завършен пилотният етап на проекта, което доведе до стартирането на 3 нови терапии на национално ниво, които се провеждат и в момента, въпреки пандемията, предоставяйки активни възможности за пациентите и преборилите се с рака на гърдата. В България проектът бе реализиран от Асоциация за развитие на българския спорт в сътрудничество с Валентина Недева и Ивайла Гергова – AVA (MVJ Dance Studio) и Ивелина Димитрова (кинезитерапевт).

„Картографиране на иновативни практики в ЕС за насърчаване на спорта извън традиционните структури“ е налично:
тук