АРБС запозна спортни треньори и състезатели с нов инструмент по „Обучение чрез спорт“
06.11.2019 г.
Днес 06.11.2019, „Асоциация за развитие на българския спорт“, съвместно с волейболен клуб „Ахил“ организира спортно събитие по проект „Building healthy Communities, changing opportunities“, по време на което атлети и треньори на клуба имаха възможност да се запознаят с методологията за неформално обучение „Обучение чрез спорт“. Методологията „Обучение чрез спорт“ е официален обучителен ресурс, публикуван в ресурсните центрове на Европейската комисия „Салто“ и е представяна многократно пред Съвета на Европа. Този образователен инструмент се използва в редица европейски държави, като има за цел да пребори редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на дивиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност. С оглед на огромните възможности на методологията за личностно развитие, което рефлектира и върху желанието на деца и младежи да посещават спортни занимания, спортните специалисти изразиха положителната си настройка да ползват елементи от нея в тренировките, които провеждат.

След края на спортната сесия атлети, състезатели, треньори и участници в нея имаха възможност да се запознаят с наръчник, продукт на проект „Building healthy Communities, changing opportunities“. В него са събрани и споделени добри практики и методики за обучение чрез спорт. Ръководството е насочено към всички образователни структури, както и към младежки работници, треньори, учители, доброволни ментори и други образователни и неправителствени организации. Самият наръчник е публикуван в специално изготвена за проекта платформа.
Проект "Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities/ е съ-финансирано по програма „Еразъм+“ – Спорт на Европейската комисия.