АРБС взе участие в обучение и турнир по боче в Будапеща
28.11.2019 г.
Втората дейност по изграждане на капацитет, в рамките на проект Bocce together, active forever, включваща семинар за обучение на инструктори и турнир по боче се проведе в Будапеща, Унгария, в периода 27 - 29 ноември 2019. Основната цел на проекта е да популяризира традиционния спорт боче, който е популярен в Хърватска, но не толкова разпространен в Унгария и България, които са партньори по проекта. Целта на дейността по изграждане на капацитет (семинар и турнир по боче) във всяка една държава участник по проекта, е да насърчи хората от всички възрасти и полове да се занимават с развлекателна дейност, която е достъпна за всички, да ги научи на техниките на боче и да популяризира традиционните спортове и игри. В обучението, което се проведе в Унгария, участие взеха спортни треньори и социални работници от цялата страна, които имаха възможност да преминат през теоретично и практическо обучение, водено от хърватски специалисти по боче. На 28 ноември участниците по проекта проведоха практическо обучение по време на турнир, в който взеха участие ученици на възраст между 11 и 12 години , които имаха възможност да се забавляват с този нов за тях спорт.

Проект "Bocce together, active forever" цели да въведе традиционния спорт боче в ежедневния живот на хората от всички възрасти като средство за справяне със социалните предизвикателства - включително справяне с физическата неактивност. Много традиционни спортове и игри са изчезнали и тези, които оцеляват са изправени пред неизбежно изчезване. Глобализацията, миграцията, демографските и социалните промени са някои от факторите, които допринасят за тази тенденция. Въздействието на мултимедийната технология влияе и на изчезването на традиционните спортове и игри. Младите хора днес предпочитат да прекарват времето си пред компютър, а не с приятели и семействата си или да спортуват. Това засяга качеството им на живот и увеличава епидемията от физическа неактивност като цяло. В допълнение към това, спортът в днешно време става все по-скъп и може да има финансови бариери, които могат да попречат на хората да спортуват. С този проект искаме да популяризираме традиционния спорт боче и да докажем, че традицията може да бъде много забавна, ефективна и икономически обоснована. Освен това искаме да преодолеем разликата между поколенията и половете и да докажем, че боче не е само спорт за възрастни хора и мъже.


Основните цели на проекта са:
1. Да се предоставят възможности на хората от всички възрасти да се забавляват и да бъдат активни, за да подобрят качеството си на живот;
2. Привличане на голямо население, особено деца и младежи, и доказване, че боче не е само спорт за възрастни мъже;
3. Да допринесат за преодоляване на пропастта между поколенията и половете: боче може да се играе от деца, възрастни хора, мъже и жени;
4. Насърчаване на социалното приобщаване, междукултурния диалог, разбирането, интеграцията и зачитането на другите чрез спорта;
5. Насърчаване на европейското наследство (традиционни спортове и игри).

Информация за спорта боче: https://www.bulsport.bg/better_boccia/view.html?nid=23660

Проект „Bocce together, active forever“ е съ-финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз - Спортна част и е малко съвместно партньорство. Проектът включва 4 партньора от 3 държави: Хърватска – Спортна организация на град Рийека, България – Асоциация за развитие на българския спорт, Хърватска - ECHO, Унгария - Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület .