ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: AQUA PRIMORJE

Обучение за треньори по артистично плуване се проведе през уикенда
26.04.2021 г.
В периода 22-25 април 2021, се проведе обучение за треньори по артистично плуване, в което взеха участие специалисти от България, Хърватия и Сърбия. Лектори на събитието бяха Ана Монтеро, технически директор на испанската федерация по плуване, която сподели практическа информация за правилно изпълнение на технически елементи, Мария Анджелкович, Тамара Стоименович и Ненад Дикич, които споделиха интересни аспекти на травматологията в плувните спортове, здравословни режими за хранене на състезатели, както и актуални антидопинг процедури.

Следващата фаза по проекта е организацията на сходно по тип обучение, което е планирано да се проведе в София през юни 2021. Целта на обучението е плувните специалисти да бъдат запознати с нови методи на тренировка, здравословно хранене, подход и хореография при работата си с младежи с акцент върху минимализиране риска от травми и по-успешна и продължителна спортна кариера на състезателите по синхронно плуване. За треньорите по артистично плуване от партньорските държави съществуват ограничени възможности за неформално образование за подобряване на техните знания и подобни проекти са един от начините за развитие, надграждане и подобряване на знанията им чрез обмен на опит и примери за добри практики. Целта на проект Aqua Primorije, съ-финансиран по програма Еразъм+, е подкрепа за учители, треньори и обучаващи се, но също така да насърчи съответните отговорни лица в страните партньори по проекта да реформират и модернизират формалното и неформално образование и да разработят политики в областта на тренировките и обучението по синхронно плуване. В България, инициативата се координира от Асоциация за развитие на българския спорт, като повече информация за проекта, както и предстоящите събитие по него ще бъдат публикувани на www.bulsport.bg.