#BeActive APTSA ден в Германски манастир Св. Иван Рилски
21.08.2018 г.
Днес, 21 август 2018 се проведе #BeActive APTSA ден в Германски манастир Св. Иван Рилски, организиран в партньорство от Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА) и Асоциация за развитие на българския спорт. Спортните активности и интерактивни детски работилници се проведоха в рамките на проект “A Path to TranSportAction” (APTSA) и бяха под шапката на кампанията „Здраве във всички политики“. Дейностите бяха част от първи детски летен лагер в манастира, организиран от отец Пимен, игумен на Германски манастир Св. Иван Рилски. Над 25 деца имаха възможността да се забавляват, да учат заедно и да се насладят на един прекрасен летен ден, в реализацията на който се включиха и български и международни доброволци.

"Религията и спорта не са изключващи се една друга сфери на обществото ни, а точно напротив. Прекрасната инициатива на отец Пимен за детски лагер в манастира създава предпоставки за приближаване на децата до ценностите и е уникална възможност да учат нови знания и умения. Методологията, която ние ползваме Обучение чрез спорт е един от инструментите, с които децата се забавляват, движат се, а в същото време учат и успяват да работят в екип. Безкрайно щастливи сме за поканата, която получихме да реализираме детски спортен празник в манастир и смятаме, че това е една прекрасна социална иновация, която трябва да бъде мултиплицирана" сподели Йоанна Дочевска, председател на "Асоциация за развитие на българския спорт".


“A Path to TranSportAction” (APTSA) е проект, който включва 5 организации - три от Европа (България, Хърватска и Италия) и две от Латинска Америка (Бразилия и Перу). Целта на проекта е да увеличи капацитета на младежките организации от въпросните страни да прилагат спорта в комбинация с иновативни неформални методи и подходи за борба с половата дискриминация. С този проект организаторите се надяват да допринесат за намаляването на сексизма и стереотипите и да допринесат за половото равенство в бедните провинциални райони на Европа и Латинска Америка.