ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Active in sport again

АРБС представи Active in Sport Again и програма Еразъм+ в Бургас
19.05.2021 г.
На 19 май 2021, в спортна зала „Бойчо Брънзов“ в гр. Бургас беше организирана среща със спортните клубове от града, с любезната подкрепа и домакинство на Община Бургас, по време на която Асоциация за развитие на българския спорт представи новите аспекти на програма Еразъм+ спорт и примери от успешно реализирани проекти като инициативата Active in Sport Again.

Програма ,,Еразъм+‘‘ е от най-успешните инициативи на Европейският съюз, която съществува и в следващия програмен период 2021-2027, и то със значително увеличен бюджет. Планираните средства за спорт са 470 млн. евро. А към настоящите дейности за пряко онлайн кандидатстване в Брюксел се очаква да има и децентрализирано одобрение на проекти и дейности, които ще се администрират от Националните ‚‚Еразъм+‘‘ агенции във всяка държава на ЕС. За България акредитиран за програмата е Центърът за развитие на човешките ресурси. Следващата възможност за кандидатстване ще бъде на 17 юни 2021 година, като ‚‚Еразъм+‘‘ е програма за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа с общ бюджет 14,7 млрд. евро. Представя възможности над 4 млн. да учат и да получат опит в чужбина периода 2021-2027. В ‚‚Еразъм+‘‘ се включват 7 предишни програми и се предлагат възможности на най-различни хора (не само студенти) и организации. От 2014 г. са включени и спортните дейности с финансова рамка от 265 млн. евро до 2020г.

Active in Sport Again е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+, която има за цел да развие сътрудничеството между бивши спортисти, спортни клубове и асоциации и местни/национални власти. Този проект ще стимулира диалога, за да бъдат осигурени бъдещите условия за бившите спортисти, които ще им дадат възможност да участват в спортни развлекателни дейности, като по този начин увеличават шансовете си за социално взаимодействие и подобряват здравето си. По време на проект Active in Sport Again, партньорите от България, Хърватия и Словения ще насърчават социалното включване на бившите елитни спортисти, като организират неформални уъркшопи и развлекателни спортни дейности, чрез които да увеличат техния капацитет и да насърчат реактивацията им в спорта и ежедневието. Дейностите по проекта ще бъдат публикувани в „Наръчник Active in Sport Again“, състоящ се от най-добрите практики, презентации и препоръки на всички участващи експерти, както и разработените развлекателни спортни програми за бивши спортисти.

Научете повече за проект Active in Sport Again на уебстраницата на проекта: https://www.drustvosportasaveterana.hr/AS-A.php