Въпросник Active in sport again
28.05.2020 г.
Проект „Active in Sport Again!“ има за цел да насърчи социалното включване на бившите елитни спортисти, чрез организиране на неформални уъркшопове и развлекателни спортни дейности с цел увеличаване на техния капацитет и подпомагане на тяхната реактивация в спорта и ежедневието. В проекта участват 3 партньорски организации от България, Хърватска и Словения.Този проект цели да развие сътрудничество между бивши спортисти, спортни клубове и асоциации, както и местни/национални власти. Той ще стимулира диалога с цел да се осигурят бъдещи условия за бивши спортисти, които да им позволят да участват в спортно развлекателни дейности, като по този начин ще се увеличи шанса им за социално взаимодействие и подобряване на здравето.

Една от първите дейности по проекта е въпросник за бивши спортисти, който засяга образованието им, настоящите им спортни дейности, настоящето им физическо и психическо състояние и способността и възможностите им за социално приобщаване след края на спортната им кариера.

Линк към въпросника: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRm-GVDnZsS6vLtbPy_vd2x0ErrXppyH9R-HRJs5ILqqODQ/viewform

Цели на проекта:
  • Повишаване на осведомеността за статуса и нуждата от социално включване на бивши елитни спортисти;
  • Повишаване на осведомеността за важността на организирането на развлекателни спортни дейности за бивши спортисти с цел повишаване и/или подобряване на тяхното психо-физическо състояние, което ще бъде от полза за тяхното физическо и психическо здраве и качество на живот;
  • Изграждане на капацитета на бившите елитни спортисти за това как да се справят с предизвикателствата след края на спортната си кариера;
  • Систематично събиране и записване на случаи с добри практики и препоръки на експерти, програми в областта на мобилизиране и мотивиране на бившите елитни спортисти към спортни развлекателни дейности, с цел да се разработи „Наръчник Отново активни в спорта“.

Фокусът на проектните дейности ще бъде върху:
  • Обмен на информация и добри практики за социално включване на бивши елитни спортисти;
  • Развитие на нови развлекателни спортни програми за бивши/пенсионирани спортисти.
  • Резултатът ще бъде публикуването на „Наръчник Отново активни в спорта“, състоящ се от най-добри практики, презентации/препоръки на всички участващи експерти, както и разработени развлекателни спортни програми за пенсионирани спортисти.

Проект „Active in Sport Again!“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.