Първа международна среща по проект Active in Sport Again! се проведе в Загреб
10.03.2020 г.
В периода 08-10 Март 2020 г., в град Загреб, Хърватска се проведе първа международна среща по проект „Active in Sport Again!“, който има за цел да насърчи социалното включване на бившите елитни спортисти, чрез организиране на неформални уъркшопове и развлекателни спортни дейности с цел увеличаване на техния капацитет и подпомагане на тяхната реактивация в спорта и ежедневието. В проекта участват 3 партньорски организации от България, Хърватска и Словения. В срещата от името на Асоциация за развитие на българският спорт взеха участие Константин Занков и Ивайло Здравков. По време на срещата партньорите съгласуваха работен план на предстоящите дейности, както и планираха в детайли предвидените в проекта събития.

Този проект цели да развие сътрудничество между бивши спортисти, спортни клубове и асоциации, както и местни/национални власти. Той ще стимулира диалога с цел да се осигурят бъдещи условия за бивши спортисти, които да им позволят да участват в спортно развлекателни дейности, като по този начин ще се увеличи шанса им за социално взаимодействие и подобряване на здравето.

Цели на проекта:
  • Повишаване на осведомеността за статуса и нуждата от социално включване на бивши елитни спортисти;
  • Повишаване на осведомеността за важността на организирането на развлекателни спортни дейности за бивши спортисти с цел повишаване и/или подобряване на тяхното психо-физическо състояние, което ще бъде от полза за тяхното физическо и психическо здраве и качество на живот;
  • Изграждане на капацитета на бившите елитни спортисти за това как да се справят с предизвикателствата след края на спортната си кариера;
  • Систематично събиране и записване на случаи с добри практики и препоръки на експерти, програми в областта на мобилизиране и мотивиране на бившите елитни спортисти към спортни развлекателни дейности, с цел да се разработи „Наръчник Отново активни в спорта“.

Фокусът на проектните дейности ще бъде върху:
  • Обмен на информация и добри практики за социално включване на бивши елитни спортисти;
  • Развитие на нови развлекателни спортни програми за бивши/пенсионирани спортисти.
  • Резултатът ще бъде публикуването на „Наръчник Отново активни в спорта“, състоящ се от най-добри практики, презентации/препоръки на всички участващи експерти, както и разработени развлекателни спортни програми за пенсионирани спортисти.

Проект „Active in Sport Again!“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.