АРБС е партньор в проект Active in sport again!
06.01.2020 г.
Да си елитен спортист е както привилегия, така и голямо задължение. По време на спортната си кариера, основната цел на спортиста са постигнатите резултати, които са основният мотивационен двигател заради взаимосвързаността с доходите и интереса на клубовете и спонсорите. В рамките на ежедневните си тренировки и състезания, спортистите развиват умения за преодоляване на различни проблеми, развиват работни навици, укрепват и изграждат самочувствие и характер.

Бившите елитни спортисти се сблъскват с няколко трудности след края на професионалната си спортна кариера. Много от тях не са имали възможност да продължат втора кариера извън спорта и дори тези, които са преследвали двойната кариера, са изправени пред проблеми заради спад във физическата активност.

Много бивши спортисти съобщават за загуба на идентичността си след оттегляне и се затрудняват с преминаването към нови житейски етапи:
• Борбата за намиране на нова цел може да доведе до по-сериозни проблеми като депресия, самонараняване, пристрастяване, наднормено тегло и финансови проблеми;
• Дори и най-добре подготвените атлети изпитват трудности – оттеглянето може да бъде като процес на скърбене;
• Фокусът върху успеха в близко бъдеще може да попречи на перспективите на спортиста да планира живот след оттеглянето - не бива да се пренебрегва значението на физическата активност на бившите спортисти за тяхното физическо и психическо здраве.

Чрез този проект ще развием сътрудничество между бивши спортисти, спортни клубове и асоциации и местни/национални власти. Този проект ще стимулира диалога с цел да се осигурят бъдещи условия за бивши спортисти, които да им позволят да участват в спортни развлекателни дейности, като по този начин ще увеличават шансовете им за социално взаимодействие и подобряване на здравето.

Проект Active in Sport Again! има за цел да насърчи социалното включване на бившите елитни спортисти чрез организиране на неформални уъркшопове и развлекателни спортни дейности с цел увеличаване на техния капацитет и подпомагане на тяхната реактивация в спорта и ежедневието.

Цели на проекта:
• Повишаване на осведомеността за статуса и нуждата от социално включване на бивши елитни спортисти;
• Повишаване на осведомеността за важността на организирането на развлекателни спортни дейности за бивши спортисти с цел повишаване и/или подобряване на тяхното психо-физическо състояние, което ще бъде от полза за тяхното физическо и психическо здраве и качество на живот;
• Изграждане на капацитета на бившите елитни спортисти за това как да се справят с предизвикателствата след края на спортната си кариера;
• Систематично събиране и записване на случаи с най-добри практики и препоръки на експерти, програми в областта на мобилизиране и мотивиране на бившите елитни спортисти към спортни развлекателни дейности, с цел да се разработи „Наръчник Отново активни в спорта“.
Фокусът на проектните дейности ще бъде върху:
• Обмен на информация и добри практики за социално включване на бивши елитни спортисти;
• Развитие на нови развлекателни спортни програми за бивши/пенсионирани спортисти.

Резултатът ще бъде публикуването на „Наръчник Отново активни в спорта“, състоящ се от най-добри практики, презентации/препоръки на всички участващи експерти, както и разработени развлекателни спортни програми за пенсионирани спортисти.

Проект Active in sport again! включва 3 партньорски държави Хърватия, Словения и България и е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.