АРБС е партньор в проект Active Break
12.10.2018 г.
Проектът Active Break адресира днешните стресови времена и изобилието от работа, в които често забравяме, че движението е източник на здраве. Работодателите оказват натиск върху служителите, за да увеличат максимално производителността. Много служители страдат от разнообразие от болки, дължащи се на продължително заседяване пред компютър, постоянна работа, повтарящи се движения и т.н., което причинява много заболявания, свързани с работата. Иновативният аспект на проекта е насърчаването на дневни 10-минутни физически спортни дейности за служителите между работното време, които ще бъдат водени от спортни доброволци. Спортните доброволци ще бъдат обучени за воденето на тренировки за служители с подкрепата на платформа за електронно обучение.

Ежедневните упражнения за служителите носят следните предимства за служителите и работодателите: намалява се риска от заболяване на работното място; подобрява работната атмосфера; свързване и създава добри отношения между колегите; увеличава производителността на труда; общо подобряване на здравето на служителите.

Спортни организации/асоциации, фитнес клубове и клубове за групови упражнения и други ще бъдат включени в програма за разработване и популяризиране на упражнения ACTIVE BREAK за служители, със спортни доброволци.

Много експерти в областта на спорта от страните партньори на проекта (Словения, Хърватия, Румъния, Италия и България) ще си сътрудничат заедно с целта да развият иновативно обучение за групови упражнения за служителите и да ги мотивират за обучение.

Проект Active Breaks е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.