09.03.2020
На 09.03.2020 г. в град София се проведе обучение на доброволци от местни спортни организации. Бяха презентирани видеа с изготвени от експертите по проекта упражнения, които могат да се ползват в офис сред...
30.10.2019
В периода 28.10.-30.10.2019 в гр. Самобор, Хърватска се проведе втора среща по проект Acti...
06.05.2019
Проект Active Break адресира днешните стресови времена и изобилието от работа, където мног...
23.02.2019
На 22.02.2019 в гр. Марибор, Словения се проведе първа среща по проект Active Break. В сре...
12.10.2018
Проектът Active Break адресира днешните стресови времена и изобилието от работа, в които ч...