Наръчник и сценарии по проект Академия за младежки работници
06.01.2020 г.
Проектните дейности включваха „Академия за младежки работници“, която във всяка държава предостави възможност на 12 младежи на възраст 18-30 години, проявили желание да повишат своите знания и умения в сферата на младежката работа да работят върху практически сценарии за личностно и професионално развитие на младите хора, с които те комуникират. В нея бяха включени следните модули: работа в екип, интеграция на група, лидерство, мениджмънт на конфликти, спорт (физическа активност) и психомоторно включване в младежката работа, мотивация, ИТ инструменти в младежката работа, методи и инструменти за младежка работа, комуникация с младежи, управление на времето. Практически сценарии бяха разработени и по темите: правна рамка за създаване на НПО, промотиране и спонсорство, цели, визия, ценности, финансиране, персонал и заетост.Резултати от проекта:
1. Програма със сценарии и обучения с финален изпит и сертификат за преминал курс на обучение.
2. Наръчник на Младежкия Работник – инструмент, който да се използва при работата с младежи, с добавена полезна информация за средата във всяка партньорска държава.
Резултатите от проекта са налични тук: https://youthacademy.net/results/

Проектът е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия.